Høytidelig Microsoft-løfte til åpen kildekode

Microsoft lover at deres nye XML-formater skal kunne brukes slik utviklerne innen åpen kildekode vil.

Microsoft lover at deres nye XML-formater skal kunne brukes slik utviklerne innen åpen kildekode vil.

Microsofts XML-arkitekt Jean Paoli har vært i Norge og briefet presse og eksperter om de nye åpne XML-formatene i Office «12», Office Open XML.

    Les også:

I forrige uke vedtok Ecma International å starte en prosess som i løpet av ett til halvannet år, det vil si omtrent samtidig med at Office «12» lanseres, kan gjøre Office Open XML til åpen standard.

– Jeg har fått forbud fra våre advokater mot å uttale meg i vendinger som kan oppfattes som juridisk bindende, sier Paoli. – Men jeg kan trygt love at våre nye formater skal være gratis og fritt tilgjengelig for alle, og at koden til disse formatene skal kunne brukes og gjenbrukes slik utviklere innen åpen kildekode er vant med og slik deres praksis er i dag.

For Paoli er det et stort poeng at Microsoft endret sin lisens samtidig med at de foreslo Office Open XML for Ecma. Slik han forteller det, var det tilbakemeldinger fra GPL-tilhengere som førte til endringen. GPL står for «GNU Public Licence», og er den lisensen Linux og mye annen åpen kildekode distribueres etter.

– Jeg kan ikke kommentere GPL direkte. Men de to endringene vi gjorde i november, gjelder våre opprinnelige krav til opphavsangivelse og viderelisensiering. Begge disse er strøket. Vi krever ikke lenger at det skal spesifiseres at Microsoft er opphavet til Office Open XML når andre applikasjoner bruker formatene, og vi har droppet hindringene mot viderelisensiering.

Paoli viser til en uttalelse fra lisensadvokat Lawrence Rosen i OSDL (Open Source Development Labs).

– Rosen har gitt oss en bra tilbakemelding på dette, og konkluderer med at han tror at vår nye lisens tilfredsstiller alle behovene til åpen kildekodefellesskapet.

Paoli understreker at de nye lisensbetingelsene vil knyttes så tett til Office Open XML at de følger dem i alle versjoner framover.

Vedtaket om å starte prosessen i Ecma ble fattet av konsortiets generalforsamling på 18 medlemmer torsdag 8. desember. IBM var alene om å stemme mot. Vedtaket oppretter en egen teknisk komite som skal finpusse spesifikasjonene. Med i komiteen er blant andre Microsoft med fem andre leverandører (Apple, Intel, Hitachi, NextPage og Toshiba) og fem brukere (Essilor, Statoil, BP og British Library) som er med på å sponse formatene.

– Komiteen er åpen for alle Ecma-medlemmer som ønsker å delta i arbeidet. Den skal lage spesifikasjonen og dokumentasjon, og sørge for at alle er i stand til å implementere den. Derfor er det viktig å ha med Apple som har et annet operativsystem, og brukere som skal vise implementering i praksis.

Ecma har et standard «hurtigspor» for å fremme standarder de har vedtatt overfor ISO. På dette sporet tar det fra seks til ni måneder for en Ecma-standard å oppnå ISO-sertifisering.

Til toppen