HP kjøpte Birdsteps amerikanske produkt

Databasen HP har kjøpt er ikke Birdsteps opprinnelige produkt, men stammer fra oppkjøpet av amerikanske Raima.

Det ble kunngjort i går at norske Birdstep Technology ASA har inngått en avtale med Hewlett-Packard som innebærer at HP vil bruke Birdsteps databaseteknologi til to applikasjoner innen drift av lagringssystemer. (Dette er en annen avtale enn den som ble inngått tidlig i mars der HP Norge forhandler Birdsteps mobile IP-klient.) Birdstep ble opprettet i 1996, og presenterte seg offentlig for første gang i mars 1998. Det opprinnelige produktet var en pekerbasert database utviklet av gründer Olaf Vethe, kalt Icebreaker. Dette produktet var grunnlaget for den vellykkede aksjeemisjonen i desember 1999 og den påfølgende store interessen på gråmarkedet som sendte kursen opp i over 150 kroner. Emisjonskursen var 71 kroner. Aksjen er i dag verdsatt til rundt 20 kroner. Kapitalen ble brukt til å utvikle det opprinnelige produktet, og til å kjøpe nye produkter. I dag satser Birdstep vesentlig på løsninger for mobile nettverk, og på databaser for dedikerte og mobile apparater. I september i fjor ble databasesiden kraftig utvidet ved oppkjøpet av Centura, selskapet som hadde overtatt de svært kjente Raima-produktene. Birdstep har i dag tre databaseprodukter, alle med benevnelsen RDM for Raima Database Management: RDM Mobile, RDM Embedded og RDM Server.


- Avtalen med HP som ble kunngjort i går, gjelder RDM Embedded, som er en videreføring av det opprinnelige Raima-produktet, sier produktansvarlig Steinar Sande i Birdstep til digi.no. - Her er det ingenting av Birdsteps opprinnelige teknologi.

Icebreaker-navnet ble forlatt for et par år siden til fordel for betegnelsen Birdstep Database Engine, forkortet BDBE. Det nye produktet RDM Mobile beskrives som en videreføring av BDBE.

- Det beste fra Icebreaker er brukt i RDM Mobile, sier Sande. - Men RDM Mobile er et langt mer avansert produkt, beregnet på store og raskt søkbare databaser i hånd-PC-er, avanserte mobiltelefoner og den slags.

RDM Mobile bygger på de samme pekerprinsippene som Icebreaker gjorde i sin tid. Tankegangen her er at objekter består av pekere til elementer i forskjellige lister. "Jan Hansen 23123456" består av peker til elementene "Jan" og "Hansen" i en navneliste, og for eksempel til "2312" og "3456" i en talliste. Fordelen er at data, for eksempel "Jan" eller "Hansen" aldri behøver å oppføres mer enn en gang, og at det ikke trengs indeksering. Ulempen er at det blir fort komplisert å holde rede på mange pekere per objekt.

Det opprinnelige Raima-produktet, i dag RDM Embedded - det som HP vil bruke i driftsapplikasjoner for lagringssystemer - kombinerer ifølge den offisielle beskrivelsen, pekerteknologi med relasjonsdatabaseteknologi. Men dette er pekerteknologi utviklet av Raima, en av Birdsteps konkurrenter.

Hewlett-Packard er ikke villig til å gi detaljer om hvordan RDM Embedded vil bli brukt i de to kommende driftsapplikasjonene for Surestore-serien.

Til toppen