HP-resultat i overkant av forventningene

Hewlett-Packards resultat for andre kvartal (avvikende regnskapsår) overgikk selv de mest optimistiske prognosemakerne på Wall Street.

Hewlett-Packards resultat for andre kvartal (avvikende regnskapsår) overgikk selv de mest optimistiske prognosemakerne på Wall Street.

Hewlett-Packard fikk et resultat på 659 millioner dollar, eller 22 cent per aksje, i sitt andre regnskapskvartal etter en omsetning i perioden på 18 milliarder dollar - en økning på en prosent - fra 17,9 milliarder dollar - i foregående kvartal.

Eksklusive engangsposter endte resultatet på 877 millioner dollar, eller 29 cent per aksje, som var godt over analytikernes forventninger om et snittresultat på 27 cent per aksje på en ventet omsetning på 17,7 milliarder dollar.

Resultater fra samme periode i fjor er ikke sammenliknbare ettersom Hewlett-Packard da ennå ikke hadde avsluttet fusjonen med Compaq. Både derfor, og med henvisning til spesielle regnskapsbestemmelser i USA, unnlot det fusjonerte HP å legge frem sammenliknbare proforma-resultat i forhold til i fjor. Men ser en utelukkende på tallene for daværende HP, tjente selskapet 252 millioner dollar, eller 13 cent per aksje.

Den geografiske fordelingen viser at HPs omsetning i Amerika var flat (8,1 mrd. dollar) sammenliknet med foregående kvartal, mens Europa økte med én prosent til 7,1 milliarder dollar, Asia/Stillehavsregionen økte med to prosent til 1,9 milliarder dollar og Japan vokste med formidable 7 prosent til 795 millioner dollar. Gunstig dollarutvikling bidro også til en vekst i omsetningen, beregnet til to prosentpoeng i kvartalet, ifølge Wall Street Journal.

Siden fusjonen med Compaq ble avslutet i fjor har HP gjennomført omfattende kostnadsreduserende tiltak for å øke fortjenesten, også selv om omsetningen skulle falle. Nylig ble konkurransen ytterligere skjerpet da Dell inntok skrivermarkedet med brask og bram, noe som får analytikere til å spå ytterligere priskutt fra HPs side for å bedre selskapets konkurranseevne.

Analytikere sier til Reuters tirsdag kveld at HP ventes å legge frem en fortjeneste eksklusive engangsposter i tredje regnskapskvartal på 27 cent per aksje på en omsetning på 17,5 milliarder dollar, og et fjerdekvartal med et resultat på 35 cent per aksje etter en omsetning på 19 milliarder dollar. HP etterlot tirsdag et inntrykk av å ville innfri disse resultatmålene.

Umiddelbart etter at HP-resultatet ble kjent tirsdag kveld norsk tid, steg aksjen 17 cent til ny notering på 17,05 dollar i etter-børs-handelen på NYSE.

Til toppen