HPs siste brikkespesialister går til Intel

Overtakelsen av Hewlett-Packards siste hundre brikkespesialister innebærer at Intel har overtatt all brikke- og prosessorkompetanse fra både HP og Compaq.

ZDNet skriver at nærmere hundre ingeniører som arbeidet i Hewlett-Packard med å utvikle brikkesett for servere, nylig er avgitt til Intel. En representant for Intel har bekreftet overgangen, men ikke antallet.

Avgivelsen av denne kunnskapskapitalen til Intel kan betraktes som en forlengelse av det HP allerede har gitt avkall på i forbindelse med overgangen fra PA-RISC til Itanium. Som kjent er Itaniums opprinnelse et fellesprosjekt mellom HP og Intel. Det kom i stand da HP erkjente at det ikke hadde tilstrekkelig med kapitalressurser til å utvikle nestegenerasjons avanserte prosessorer for arbeidsstasjoner og servere. En rekke av den ytelsesforbedrende teknologien som er nedfelt i Itanium, stammer fra HP.

De hundre ingeniørene som HP avgir til Intel, er spesialister innen brikkesett til servere, og arbeidet med brikkesett for PA-RISC-prosessorene. Disse prosessorene vil avvikles de kommende årene etter hvert som HP baserer alle sine høyytelsesbokser på Itanium. ZDNet mener overgangen vil legge et grunnlag for at Intel selv vil kunne levere brikkesett til Itanium-baserte servere med hundrevis av prosessorer, et stort framskritt i forhold til dagens åtteveis-maskiner.

I juni overtok Intel rundt 200 Alpha-eksperter fra Compaq. Intels avtaler med både Compaq og HP forutser overgang av enda flere eksperter, og innebærer at Intel snart sitter igjen med nærmest all prosessorkompetansen som tidligere var fordelt på de tidligere konkurrentene - nå partnere på vei mot sammenslåing - Compaq og HP.

Til toppen