HTC gir utviklere Sense-tilgang

Ønsker Android-applikasjoner som er spesielt tilpasset selskapet egen plattform.

HTC gir utviklere Sense-tilgang

HTC lanserte i slutten av forrige uke HTCdev, et program som skal støtte mobilutviklere gjennom verktøy, ressurser og fellesskap. Blant de første resultatene av dette er HTC OpenSense SDK, som skal gjøre det mulig for utviklere å utnytte HTCs egne innovasjoner for å kunne tilby applikasjoner som er tettere integrert med selskapets mobilløsninger.

HTC-sjef Peter Chou sier i en pressemelding at dette gjøres for å hjelpe utviklerne med å skape den neste bølgen av mobilopplevelser.

HTC skal i løpet av sommeren offisielt lansere et eget HTCdev-nettsted, hvor det vil bli tilbudt et ressursbibliotek med lærebøker, dokumentasjon og support.

HTC OpenSense SDK vil være den sentrale delen av tilbudet. Dette rammeverket vil gjøre det mulig for Android-utviklere å integrere applikasjoner tettere inn i HTC Sense 3.0. Blant annet vil rammeverket tilby tilgang til Tablet pen API og Stereoscopic 3D display API, sammen med eksempelkode for bruk av disse.

SDK-et vil bli jevnlig oppdatert og utvidet, basert på tilbakemeldinger fra utviklerfellesskapet.

Les mer om: