Hva betyr alt sammen?

Hva betyr egentlig Jumperless, hva er nanny software eller kan du på stående fot gi en rask, men konsis definisjon på Java eller ISDN? Selvsagt vet vi det, men vet vi det ikke, er det godt å ty til nettstedet Techweb, skriver Digital Hverdags Bente Sollid i dagens stjernestreif.

"

På disse sidene ligger tjenesten Tech Encyclopedia, hvor du finner mer enn 11.000 definisjoner på tekniske ord og uttrykk.

Jeg har en mistanke om at stadig nye ord og uttrykk er en medvirkende årsak til at mange ikke føler seg hjemme i en teknologisk hverdag. Innenfor bransjen er det kanskje greit, men hvor mange nordmenn med normal brukerinteresse kan gi en rask og korrekt definisjon av java, html, ISP eller shareware?

Selv tilhører jeg en bransje hvor det syndes mye. Vi tar det nærmest for gitt at alle forstår hva vi snakker om. Det er ikke tilfelle. Husk det! Mange kvier seg i tillegg for å spørre eller røpe at de ikke henger med i svingene. Hele tiden sniker nye teknologi-ord og uttrykk seg inn i skift- og talespråket vårt. Vi adopterer dem uten blygsel, og føler oss faglig helt på høyden når vi tar dem i bruk.

Skal Internett bli et massemedium som inkluderer flere enn dagens PC-brukere, er det viktig å gjøre teknologien brukervennlig og begripelig. Nettopp dette har vært en av mine kjepphester. Kanskje fordi jeg ikke er teknolog av bakgrunn, men har jobbet med kommunikasjon i alle år. På et kundemøte hjelper det ikke å flotte seg med masse tekniske ord og uttrykk dersom en markedsorientert kunde ramler av lasset og ikke skjønner hva du snakker om.

Internett er teknologi, og har ingen egenverdi dersom man ikke bruker det til noe fornuftig. Kommunikasjon, for eksempel.

Om du er teknolog, markedsfører eller en enkel bruker av teknologi, prøv Tech Encyclopedia og test hvor mange nye ord og uttrykk du forstår. Hadde det ikke ofte vært enklere å si kopiere enn replikere? Det betyr jo det samme. Det høres kanskje ikke like teknisk ut – men for mange vil det være langt mer forståelig og inkluderende.

Kilden for Tech Encyclopedia er "The Computer Desktop Encyclopedia". Du kan også laste ned en gratis demonstrasjon av en multimediaversjon av databasen.

Techweb er en teknisk innholdsressurs på nettet, hvor du i tillegg til teknisk leksikon også finner nyheter innenfor ulike områder av Internett-teknologien, og hvor du kan kjøpe software og litteratur.

"

Til toppen