Hva er egentlig vitsen med Internett

Du kan laste den ned, kopiere den, gi den videre - og lese den. En nylig oversatt bok skal forklare barna hvordan Internett forandrer verden.

Du kan laste den ned, kopiere den, gi den videre - og lese den. En nylig oversatt bok skal forklare barna hvordan Internett forandrer verden.

Veven er underhypet, mener David Weinberger, som i april i år ga ut boka "Small Pieces Loosely Joined", om hvordan veven endrer grunnleggende aspekter ved samfunnet. Da han var ferdig med boka, lagde han en kortere og enklere barneversjon kalt "What the Web is for", som han la gratis ut på nettet, myntet på en målgruppe på pluss-minus 11 år.

Denne barneversjonen foreligger nå på norsk som "Vitsen med veven", oversatt av nettjournalist Jorunn Danielsen. Den kan leses på og skrives ut fra et eget nettsted.

- "What the Web is For" appellerte til meg fra første klikk. Jeg har stor sans for både budskapet og for ideen med å lage en gratis barneversjon av ei voksen fagbok, skriver Danielsen i en pressemelding.

Barneversjonen tar for seg hvordan nett-teknologi har gitt oss nye måter å være sammen på, hvordan det skapes interessefellesskap uten hensyn til geografi, og hvordan vi kan komme nærmere flere sider ved oss selv gjennom å bruke veven. Vi er best som mennesker når vi bryr oss sammen, og det gjør veven oss flinkere til, er Weinbergers påstand.

- I ei tid da det skrives mengder om alt som er potensielt skummelt og skadelig for barn på veven, konsentrerer Weinberger seg om å vise hva han mener er bra og unikt og hvorfor, uten å ty til pekefingeren. Boka bør være av interesse både for barn, foreldre og lærere, mener Danielsen.

David Weinberger var medforfatter av Cluetrain-manifestet og publiserer nyhetsbrevet "Journal of the Hyperlinked Organization" (Joho). Han har doktorgrad i filosofi og har skrevet for en rekke publikasjoner.

Her er en nordmann som mener at Internett er overhypet:

Til toppen