Hva Økokrim ikke vil forstå

Det virker som om Inger Marie Sunde og Økokrim mener det ikke er lov til å se en DVD-film på utstyr som ikke er godkjent av denamerikanske filmbransjen. Det har jeg vanskelig for å svelge, skriver åndsverkslov-aktivist og Linux-utvikler Lars Gården.

Det virker som om Inger Marie Sunde og Økokrim mener det ikke er lov til å se en DVD-film på utstyr som ikke er godkjent av denamerikanske filmbransjen. Det har jeg vanskelig for å svelge, skriver åndsverkslov-aktivist og Linux-utvikler Lars Gården.

"Når du kjøper en DVD-plate så kjøper du en avspillingsrett og ingen kopirett." Dette sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrimnår hun skal forklare hvorfor de har tatt ut tiltale mot Jon Lech Johansen.

Jeg håper Inger Marie prøver å si at piratkopiering er ulovlig, noe jeg er fullstendig enig i. Men det virker dessverre som om hun mener at det ikke er lov til å se en DVD-film på utstyr som ikke er godkjent av den amerikanske filmbransjen. Det har jeg betydelig vanskeligere for å svelge.

Hvilke rettigheter har man til en DVD-plate?
Hvis jeg går i butikken og kjøper en DVD-plate, så skriver jeg ikke under på noen kontrakt. Jeg signerer ingen lisens. Som et vanlig lovlydig menneske regner jeg dermed med at det er åndsverkloven som bestemmer hva jeg har lov til å gjøre med den plata jeg har kjøpt.

Hva er det så åndsverkloven sier? Den sier at den som skaper et åndsverk skal ha opphavsrett til dette. Denne retten gir opphavsmannen en del eksklusive rettigheter når det gjelder bruk av verket.

Opphavsmannen har i utgangspunktet enerett til å:
- fremstille eksemplarer
- gjøre verket tilgjengelig for allmennheten
- oversette eller omgjøre verket til et annen kunstart (f.eks. filmatisering av en bok)

Åndsverkloven setter en del begrensninger på disse rettene. Blant annet er det en del unntak for biblioteker og for bruk i utdanningsvirksomhet, man har siteringsrett m.v. For privatpersoner er paragraf 12 av særlig interesse:

"Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed."

Hvis man eier et eksemplar har man altså rett til å ta kopier av dette til privat bruk. Det står ikke i åndsverkloven at jeg er bundet ved lov til å kun spille av en DVD-plate på en "godkjent" DVD-spiller.

Det står ikke at det er ulovlig å konvertere en DVD-film jeg har kjøpt til et annet format slik at jeg kan se filmen på VHS-spilleren eller på den bærbare PC-en min.

Det står ikke at det er ulovlig å sitte i sofaen i Norge og se en DVD-film jeg har kjøpt i USA.

Jeg vil være veldig interessert i å høre hvorfor Inger Marie Sunde mener at jeg kun har en "avspillingsrett [på godkjente DVD-spillere]" når jeg kjøper en DVD-film. Den delen av åndsverkloven mangler visst i den tykke røde boka i bokhylla mi, kanskje hun kan låne meg sitt eksemplar?

Innbrudd på åndsverk.
Men kanskje åndsverkloven ikke spiller noen rolle? Det er som kjent ikke brudd på opphavsretten Johansen nå blir tiltalt for. Han blir i stedet tiltalt for brudd på straffelovens $145, ofte kalt "hackerparagrafen". Denne sier at det er ulovlig å bryte en beskyttelse eller på lignende måte skaffe seg uberettiget adgang til data.

Spørsmålet blir så om Jon har skaffet seg "uberettiget" adgang til de DVD-filmene han har på gutterommet. Det høres sært ut - hvis man har kjøpt en bok, musikk eller en film så har man vel berettiget adgang til materialet? Det høres vitterlig ut som om han er tiltalt for innbrudd på egen eiendom.

Hvis Jon blir dømt for å ha brutt seg inn i en DVD-film han eier, hvilke følger vil det få for hvilke rettigheter vi har til bruk av digitale åndsverk i fremtiden?

For å ta en lovlig kopi av en DVD-film eller overføre den til et annet format for å kunne spille den av på annet utstyr, eller sågar for å lage sin egen DVD-spiller så må man foreta slike "innbrudd på egen eiendom". Hvis dette er ulovlige "innbrudd", så betyr det i praksis at vi kun har lov til å bruke spillere godkjent av den amerikanske filmindustrien for å kunne se DVD-filmer.

Åndsverkloven, Hollywood style.
Det feilskjæret Økokrim nå begår, er at de ikke ser at åndsverkloven og teknologi ikke passer sammen. Ved å nikke lydig når filmbransjen hevder at den eneste lovlige måten å aksessere en DVD-film på er via en godkjent DVD-spiller, så gir Økokrim i praksis filmbransjen lov til å bruke sonesperren som sin egen importlov. Økokrim gir dem lov til å nekte unge utviklere i å skrive en gratis DVD-spiller for Linux. Økokrim gir dem lov til å nekte meg i å ta en sikkerhetskopi av DVD-platene i bokhylla mi.

Hvis det kun er Hollywood-godkjente spillere som har lov til å spille av DVD-filmer, så betyr det i praksis at Økokrim gir Hollywood makt til å bestemme hvordan alle DVD-spillere skal oppføre seg - de får med andre ord mulighet til å skrive sin egen åndsverklov.

Lars Gården.
Programvareutvikler i Trondheim.
Medlem av EFN og åndsverkslov-aktivist.

Til toppen