Hva vet du om nettets historie?

Amerikansk undersøkelse viser store kunnskapsforskjeller.

Hva vet du om nettets historie?
Er world wide web og internett det samme? Ikke alle kan det korrekte svaret. Bilde: PantherMedia / Philippe Ramakers

Weben er 25 år i disse dager, den konkrete datoen for feiringen var tidligere i mars, men anledningen er viktig nok til at flere aktører bruker hele 2014 på å minnes verdensvevens historie.

Amerikanske Pew Research Center spurte nylig 1066 brukere, som representerer et bredt spekter av publikum, om deres forhold til diverse nett-relaterte uttrykk, mange av dem historiske og kanskje nokså utdaterte.

Weben forandrer seg tross alt i et forrykende tempo, og mange tjenester, teknologier og funksjoner vi bruker til daglig, fantes ikke for bare noen få år siden.

Forskningsenteret stilte 17 spørsmål, fra noen temmelig åpenbare, til litt mer obskure, relaterte til produkter og teknologier som ikke lenger er relevante, men som spilte en rolle i nettets historie. Det anbefales for øvrig å ta quizen selv, før man går videre til å lese konklusjonene.

Resultatene er at flesteparten av de spurte klarte å kjenne igjen uttrykk og terminologi relatert til hverdagslig internett-bruk. De fleste vet at en megabyte er større enn en kilobyte, for eksempel. Til tross for at mange voksne amerikanere ikke bruker Twitter, klarer de fleste å svare korrekt når de blir spurt om hashtaggens tilknytning til tjenesten, eller begrensningen på antallet tegn man kan tvitre.

På den andre siden er de fleste ikke kjent med mer spesifikke teknologiske uttrykk som Moore’s lov eller sammenhengen mellom «internett» og «WWW».

Det er kanskje ikke så overraskende at yngre brukere er mer oppdaterte på uttrykk som er relatert til sosiale medier og andre aktuelle problemstillinger, og at brukere med høyere utdannelse skårer godt på de fleste teknologi-relaterte spørsmålene i quizen.

Det som er overraskende er at de færreste vet om den nevnte forskjellen mellom internett og WWW, nesten uansett alder og utdanning.

Det viser seg også at nesten ingen kjenner til Mosaic, som var den første nettleseren som nådde et større antall brukere.

    Les også: