Hvert fjerde barn utsatt for nett-bøller

Hvert fjerde barn har blitt utsatt for truende bøller på Internett eller via mobiltelefonen. Det er konklusjonen til den veldedige barneorganisasjonen NCH.

Ett av fire barn er blitt utsatt for bøll eller trusler på enten Internett eller via mobiltelefonen. En av de største veldedige organisasjonene i Storbritannia, NCH har kartlagt barns bruk av moderne teknologi, og mener resultatene er alarmerende.

Barn helt ned i elleveårsalderen blir utsatt for trusler eller erting, gjerne fra anonyme kilder, og de lider i stillhet eller betror seg til andre som heller ikke vet helt hva de skal gjøre med saken.

- Denne typen bøllevirksomhet er en moderne plage vi er nødt til å ta tak i. Hvis vi vil at våre barn skal få utbytte av alle de positive tingene IT har å tilby, må vi også kunne beskytte dem mot farene den presenterer, sier sjef for teknologi-enheten i NHC, John Carr.

NHC vil at både barn og voksne, inkludert lærere og andre som jobber med barn, skal lære om problematikken og bli bevisst på hvordan man møter slik bølling.

Mobiltelefonen er mest populær som plage-medium, og 16 prosent av de spurte sa de hadde blitt utsatt for plagsomme eller truende teksmeldinger. Til sammenligning var det sju prosent av dem som hadde fått pes på chattekanaler, mens fire prosent hadde mottatt denslags på e-post.

Hele 29 prosent av de spurte hadde ikke sagt noe om plagingen til noen. De som hadde sagt noe, hadde oftest fortalt det til en venn, mens de noe sjeldnere valgte å si fra til foreldre.

Organisasjonen går nå ut med gode råd til de som blir utsatt for slik plaging:

  • Ikke akseptér plagingen! Si fra til noen du stoler på, mor, far, en lærer eller en venn, og prøv å finne måter å stoppe det på
  • Vær varsom med hvem du gir mobilnummer og e-postadresse til. hvis det blir for mye plaging, ta kontakt med tjenestetilbyderen og få endret nummer eller adresse
  • Hvis du mottar meldinger som opprører deg eller gjør deg redd - skriv ned tidspunktene for meldingene, og si fra til politiet.

NCH mener også at skoler og foreldre bør tenke på denne problematikken, og finne måter å takle det på - i samarbeid med barna.

Til toppen