Hvit løgn om Dell og Novell

I forrige uke sendte Microsoft ut en pressemelding om at Dell var i ferd med å vrake Novell til fordel for Windows NT. Nå viser det seg at påstanden ikke er helt sann.

Pressemeldingen fra Microsoft ble plukket opp av Reuters torsdag i forrige uke. Der het det: "Microsoft sa i går at Dell Computer, i et trekk for å løse sine År 2000-problemer og konsolidere sine interne datasystemer, har erstattet Novell tjenerprogramvare med Microsoft programvare. I en erklæring sier Microsoft at Dell har konsolidert tallet på tjenere fra 225 til 25 ved å bytte fra Novell NetWare programvare til Microsoft Windows NT operativsystem programvare."

Reuters-meldingen avsluttet slik: "Selskapet sa det valgte Windows operativsystemet for dets evne til å konsolidere applikasjoner og infrastruktur til ett system med tanke på å redusere administrative kostnader."

I sin opprinnelige melding hadde Microsoft lagt til en kommentar: "Denne overgangen er den siste der et økende antall selskaper drar fordel av de mange tjenestene i Windows NT Server 4.0. Microsoft kunngjør samtidig tilgjengeligheten av Service Pack 4 for Windows NT 4, med oppdateringer på år 2000, støtte til euro, nye og forbedrede egenskaper, og den mest omfattende samlingen oppdateringer for Windows NT 4.0."

Sm@rt Reseller har sjekket Microsofts utspill. En talsperson for Dell sier at selskapet bare overfører et lite antall tjenere fra NetWare til NT, og at det ikke er planer om å redusere Dells Novell-lisens fra dagens nivå på 25.000 brukere. En talsperson for Novell sier at overgangen til NT gjelder én avdeling, at dette gjelder eldre maskinvare under eldre utgaver av Novell, og at Dell kjører mer enn 13.000 noder under den aller nyeste Novell 5.0.

Ifølge IDC selges det nå NT i et omfang tilsvarende 1,3 millioner nye lisenser i året, mens det tilsvarende tallet for Novell er 900.000 lisenser. Mange organisasjoner liker å kombinere NT og Novell, noe Novell har tatt bevisst høyde for i både teknologi og markedsføring, blant annet ved å tilby katalogtjenesten NDS (Novell Directory Services) også under NT.

Til toppen