Hvordan lære barn å mestre PC-en?

Hvilken kunnskap vil være viktig for å mestre morgendagen? Er jobben gjort når barna har lært seg å peke og klikke på PC-en? Informasjonsrådgiver Antoni Pisani mener debatten rundt barn og IT er overdrevet og har feil fokus.

Fra tid til annen dukker emnet opp i media - Barn og IT. Enten er det lærere som klager over dårlig utstyr til skolene - eller så er det foreldre som har måttet ta opp lån til hjemme-PC, slik at barna skal kunne skrive norskstilen sin. Vi er alle bekymret for at våre barn skal bli tapere på morgendagens arbeidsmarked, og det virker som om IT-kunnskap er det eneste saliggjørende.

Jeg mener imidlertid at dette er det samme som å vise barna inngangsdøren til biblioteket - uten å lære dem å lese.

Har du kjøpt hjemme-PC så har du i beste fall vist barna døren til biblioteket - slik den ser ut i dag. Du har begynt å lære dem hvordan de kan oppsøke informasjon. Det er forsåvidt viktig.

Men hva når barnet begynner å innhente informasjon til en skole-oppgave? Barnet får kanskje 20.000 relaterte treff på nettet og/eller finner 40 titler på biblioteket. Det er nå utfordringen begynner, og gode råd blir dyre. Dette er spissformuleringer - og det er mulig at problemstillingen ikke er helt ny. Det illustrerer imidlertid hvor viktig det vil være å kunne "sile" informasjonen i fremtiden. Informasjonskildene kommer definitivt ikke til å bli færre. Sett at barnet kom seg forbi denne utfordringen - og fikk skrevet ferdig oppgaven - basert på kilder fra nettet og biblioteket.

Hvilke garantier har barnet for at kildene faktisk var korrekte? I verste fall er oppgaven full av faktafeil. Det kunne imidlertid vært unngått dersom barnet var blitt opplært til å være kritisk til sine kilder. Evnen til å analysere og være kritisk blir med andre ord en viktig kunnskap å ha.

Dette eksempelet kunne like gjerne ha vært en yrkesaktiv som forberedte et foredrag. Uten ovennevnte kunnskap kan foredraget bli en stor utfordring - for både foredragsholder og publikum.

Til dem som likevel mener at det er viktig for barn å blir kjent med brukergrensesnitt eller skjermbilde på dagens PC-er har jeg bare et spørsmål. Føler du at karrieren din lider siden du ikke lærte deg å bruke fjernkontrollen, eller PC-en på 70-tallet?

Med det mener jeg at vi i dag ikke vet hvordan grensesnitt eller skjermbilde vil være om 10-20 år, og at det er meningsløst å bruke tid på "pek og klikk" kunnskap.

Evnen til å finne, analysere, selektere, strukturere og bruke informasjon vil skille vinner fra taper i morgendagens informasjonssamfunn.

- Ja til informasjonskunnskap som storfag i grunnskolen.

Til toppen