Hyggelige marginer på Børsen

På grunn av mindre eksponering mot IT-aksjer i Norge, klarer Oslo Børs å levere et vesentlig bedre resultat enn i fjor.

Oslo Børs har i dag lagt frem tall for 1. halvår som er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor. Av en omsetning på 110 millioner kroner, ble driftsresultatet på 22 millioner, noe som gir hyggelige driftsmargin på 20 prosent. I fjor ble resultatet på 11 millioner. For hele 2001 forventer selskapet et overskudd før skatt på 40 millioner.

I gråmarkedet er Oslo Børs verdsatt til 680 millioner kroner.

- Verdens verdipapirmarkeder har vært presset gjennom hele 1. halvår med lavere aktivitet såvel i første som annenhåndsmarkedet og fallende kurser på en rekke av de noterte papirer, spesielt innenfor teknologiområdet. Oslo Børs er mindre eksponert mot dette segment, hvilket er en av årsakene til at Oslo Børs har klart seg relativt bra så langt i 2001 og har hatt en høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet enn tilsvarende periode i 2000. Satsingen på salg av finansielle markedsdata gir fortsatt god uttelling med en økning på 21 prosent sammenliknet med 2. kvartal i fjor og hele 31 prosent for hele 1. halvår, heter det i pressemeldingen fra Oslo Børs.

Til toppen