Hynix splittes i håp om ny avtale med Micron

Under trussel om hurtig konkurs, vedtok Hynix-styret å splitte selskapet, i håp om en ny avtale med Micron.

De koreanske statsbankene som er de største kreditorene til verdens tredje største minneprodusent Hynix, truet i forrige uke at de ville legge opp til en spesielt rask konkurs dersom ikke selskapet godtok en plan for å splitte det opp i flere uavhengige enheter.

Det internasjonale halvledermarkedet har stadig problemer, og kreditorene mener det er nødvendig med en drastisk omstrukturering av Hynix, der styret, trass i 4,8 milliarder dollar i gjeld, nektet å godta en tidligere plan om å selge minnebrikkeproduksjonen til Micron.

Les også:

Styret bøyde seg for kreditorenes krav om oppsplitting fredag. Detaljene i planen er ikke kjent. I grove trekk skal den gå ut på å skille lønnsomme enheter fra de ulønnsomme, avvikle de ulønnsomme, og la de lønnsomme drive videre mens man finner kjøpere til dem.


I praksis betyr dette antakelig at minnebrikkeproduksjonen vil tilbys til salg som en enhet, mens den øvrige lønnsomme produksjonen kan tilbys som en annen enhet. Dette kan være et utgangspunkt for å få Micron til å gå med på nye samtaler slik at de kanskje likevel overtar Hynix' minnebrikkeproduksjon.

De siste ukenes prisfall på minnebrikker (se artikkelen Minneprisen mer enn halvert fra mars til mai) bidrar til å styrke bankenes makt i forhold til Hynix-styret.

Den viktigste er imidlertid at bankene 1. juni vil kunne konvertere gjeldspostene til en aksjepost, og oppnå en samlet eierandel på over 70 prosent. De skal være i ferd med å planlegge en generalforsamling 25. juni for å velge et nytt styre i Hynix.

Til toppen