Helseplattformen

Kaller IT-systemet til 2,8 milliarder «elendig». Nå er staten i ferd med å signere milliard-kontrakt med samme leverandør


Helse Midt-Norge er i gang med å gå til innkjøp av nytt IT-system som skal komme brukere, pasienter og helsearbeidere til gode. Systemet koster 2,8 milliarder krone, men får pepper i Danmark. Her fra St. Olavs Hospital i Trondheim.
Helse Midt-Norge er i gang med å gå til innkjøp av nytt IT-system som skal komme brukere, pasienter og helsearbeidere til gode. Systemet koster 2,8 milliarder krone, men får pepper i Danmark. Her fra St. Olavs Hospital i Trondheim. (Foto: Wikimedia)


Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I forrige uke tordnet Peder Larsen i den danske Riksrevisjonen etter at staten har brukt 2,8 milliarder kroner på ny helseplattform som statsrevisoren betegner som «amatørmessig» og «elendig». Samtidig som dramaet utspiller seg i vårt naboland, er Helse Midt-Norge i gang med å underskrive milliardkontrakt med samme leverandør. 

I utgangspunktet var det leverandørene Epic systems og Cerner som kjempet om å vinne det gjeve prestisjeprosjekt «Helseplattformen», men så trakk sistnevnte seg i siste liten. Dermed fikk amerikanske Epic kontrakten verdt 2,7 milliarder kroner rett i fanget. 

84 kommuner og alle fastlegekontor

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal innføre et nytt, felles pasientjournal system ved alle sykehusene i regionen. I tillegg skal systemet inn i 84 kommuner og alle fastlegekontor. 

Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialhelsetjeneste, fastleger og spesialister. Gjennom den nye helseplattformen er Helse Midt-Norge en utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal»,  ifølge Dagens Medisin.

– Det er ikke heldig at Cerner trekker seg og at Epic står igjen alene på leverandørsiden. Det vil få konsekvenser for forhandlinger, ansvar og hvilke valg som blir tatt. Selv om Epic opplever problemer i Danmark, er det litt for lett å bare skyve ansvaret for problemene i København over på leverandøren. 

Har hatt suksess

– Realiteten er at Epic har hatt suksess i mange av de viktigste implementasjonene med. Der har systemet fungert godt. Epic er kjent for å vær et av de mest avanserte og beste helsesystemene i verden. Det er implementert på tusenvis av sykehus, og fungerer godt veldig mange steder, sier Nard Schreurs i IKT-Norge til digi.no.

Nard Scherurs sier at Epic systems ikke er noe jallaselskap, og at de har levert IT-systemer til mange sykehus verden over. Foto: Pressefoto

Han er direktør for eHelse og smart-tech i bransjeorganisasjonen, og har jobbet med ehelse der siden 2007. Før dette har han fungert som redaktør for «Helse-IT»-bilaget i Computerworld. 

I kjølevannet av skandalen i Danmark har det vist seg at den nye helseplattformen – med navnet «Sundhedsplatformen» – ble innført på danske sykehus uten at den var testet skikkelig. 

Nedgang i pasientbehandling

Danske sykehus opplever nå en markant nedgang i behandlingen av pasienter. I tillegg opplever mange pasienter at de nå må stå langt lenger i kø enn tidligere. 

Systemet er tatt i bruk i Danmark selv om det var uferdig, og inneholdt en rekke feil og mangler, skriver Version2. I rapporten som er lagt frem av den danske Riksrevisjonen kommer det blant annet frem følgende:

  • Det er ikke utført tilstrekkelig testing
  • Brukerne har ikke fått nødvendig opplæring, og det har vært mangelfull planlegging med tanke på innføringen av plattformen
  • Helseregionene har hatt alt for optimistiske forventninger til gevinstene. To år etter innføringen av systemene har helseregionene fortsatt ikke nådd egne gevinstmålsetninger

Helseministeren forventer god prosess

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (tv) og EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland besøkte Veterinærinstituttet med helse i forbindelse med den internasjonale antibiotikauken.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har fått med seg turbulensen i Danmark. 

Han mener at Helse Midt-Norge må ta lærdom av rapporten før en kontrakt med Epic systems blir underskrevet. 

– Jeg forventer at Helse Midt-Norge innhenter kunnskap om forholdene som har blitt avdekket av Riksrevisjonen i Danmark og tar lærdom av rapporten, sier han til digi.no.

Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen i Helseplattformen sier at helseforetaket har fulgt nøye med på hendelsene i vårt naboland. 

– Vi forstår at folk er bekymret

Rapporten som har kommet derfra blir nøye lest, og tas med i videre dialog med Epic, forteller Berge Engen til digi.no.

– Vi forstår at folk er bekymret når de hører rapporter fra Danmark. Vi skal nå gjennomføre en annen anskaffelse enn den som er gjort der, og vi gjør vår ytterste for å skaffe pasienter, brukere og helsepersonell et godt arbeidsverktøy.

Ifølge henne har Helseplattformen jobbet bredt med å involvere fagfolk i norsk helsevesen fra starten av i anbudsprosessen.

(artikkelen fortsetter under)

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Leger og sykepleiere i dyp konsentrasjon. Foto: NTB Scanpix

90 personer jobber på prosjektet

I arbeidet med kravspesifikasjonen har det vært involvert så mange som 400 mennesker som har beskrevet dagens situasjon, og hvilke ønsker og krav de har til ny løsning når den kommer på plass. 

Per dags dato jobber 90 personer dedikert med milliardprosjektet. Helse Midt-Norge vil etterhvert skalere opp bemanningen når kontrakten er underskrevet en gang på nyåret i 2019.

Direktør for strategi i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli, sier til digi.no at de følger nøye med på både det som skjer i Danmark og anskaffelsen av helseplattformen i Helse Midt-Norge.

Direktoratet for e-helse rådgir

– Vi snakker både med aktørene i Danmark og de ulike leverandørene. Direktoratet for e-helse har god innsikt i det som skjer. Denne innsikten tar vi med oss slik at vi sørger for at vi gjør så gode implementeringer som mulig

Ifølge Vestli har direktoratet en rådgivende funksjon i denne anskaffelsen. De sitter blant annet i programstyret som jobber med anbudsprosessen. Dermed har de adgang til å komme med innspill, målsetningen er jo faktisk at innføringen i Norge skal gå på skinner.

Sigrun-Berge-Engen er kommunikasjonssjef for Helseplattformen. Hun mener at det ikke er grunn til bekymring når Epic nå skal levere nytt IT-system til Helse Midt-Norge. Foto: Pressefoto

– Alle innføringer av denne typen er vanskelig, nettopp fordi digitalisering og teknologi endrer måten folk jobber på. Det gjør det krevende for de som jobber i organisasjonen slike systemer innføres i. Derfor er det viktig at vi tar lærdom fra tilsvarende prosjekter rundt om i verden, argumenterer Vestly til digi.no.

Finland i gang med utrulling

Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen i Helseplattformen trekker frem Finland som et eksempel på et annet nordisk land som har fått til en god leveranse med den amerikanske programvareleverandøren Epic systems.

– Det blir spennende å følge med på utrulling i Finland utover høsten. Vi har også sett at løsningen fungerer godt for virksomheter som Johns Hopkins og Mayo-klinikken i USA.

– Problemene som beskrives i rapporten fra Danmark understreker for oss hvor viktig det er å bygge opp et godt innføringsprosjekt. Det er vi også i ferd med å gjøre, og vi har hentet inn erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land. 

- Vi har kommet langt

Helseplattformen har sammen med blant annet representanter for klinisk ledelse vært på flere erfaringsbesøk i USA og Europa for å se på lignende helsesystemer. 

– Vi har gjennomført alle planlagte dialogmøter, og har derfor kommet veldig langt i denne prosessen. Vi vet mye om markedet og løsningene som er tilgjengelige. Helse Midt-Norge mener  vi har et godt utgangspunkt for å sluttføre en avtale med Epic. 

Karl Vestli er strategidirektør i Direktoratet for e-helse. Foto: Pressefoto

– Når kontrakten er signert går vi inn i en konfigurasjonsfase sammen med leverandøren. Det er en veldig konfigurerbar løsning vi er i gang med å innføre. I dette arbeidet blir det viktig å engasjere enda flere klinikere enn de som allerede er involvert.

– Helse Midt-Norge later ikke som om det ikke er problemer med innføringen i Danmark, men vi kan ikke si noe om hva de har gjort galt eller riktig. Det er ikke opp til oss å uttale oss om,

Kan være en god leverandør

Nard Schreurs i IKT-Norge mener at Epic kan være en god leverandør av den nye helseplattformen i Norge, så lenge kravspesifikasjonene er godt nok utformet før kontrakten underskrives. 

– Det store problemet i Danmark har vært at brukerne ikke har hatt forståelse for hvordan de skal bruke systemet. Noe som har skapt mye konflikt. Jeg prøver ikke å overprøve riksrevisjonens arbeid, men jeg tror implementeringene har gått galt fordi man har prøvd å tvinge brukerne over på nye standardiseringsprosesser som mange ikke har likt. 

– Jeg vet at Helse Midt-Norge har gjort et stort og omfattende arbeid som involverer mange nivåer og ulike fagmiljøer. Nå håper vi bare at de har lagt de rette spørsmålene til grunn for anbudet. Har de gjort det, tror jeg denne innføringen går som ønsket, argumenterer Schreurs til digi.no.

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)
Til toppen