Microsoft Development Center Norway

I denne bygningen i Oslo lages sentrale deler av Microsofts produkter

Vi har snakket med sjef for Microsoft Development Center Norway, Bjørn Olstad.

Microsoft Development Center Norway holder til i litt anonyme lokaler i Torggata, rett over Clas Ohlson og Rema 1000. I 2019 flytter de til nye lokaler i Barcode-rekken i Bjørvika.
Microsoft Development Center Norway holder til i litt anonyme lokaler i Torggata, rett over Clas Ohlson og Rema 1000. I 2019 flytter de til nye lokaler i Barcode-rekken i Bjørvika. (Bilde: Kurt Lekanger, digi.no)

Vi har snakket med sjef for Microsoft Development Center Norway, Bjørn Olstad.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

TORGGATA, OSLO (digi.no): Våren 2018 er det ti år siden Fast Search & Transfer ble kjøpt opp av Microsoft for hele 1,2 milliarder dollar – 6,6 milliarder norske kroner etter datidens kronekurs. Fast ble startet i 1997.

Mange fryktet at oppkjøpet ville bety at selskapet og dets ansatte ville forsvinne ut av landet – men ti år senere lever de i beste velgående, og har en mer sentral rolle i Microsoft enn det de fleste er klar over. 

Bjørn Olstad er leder for Microsoft Development Center Norway.
Bjørn Olstad er leder for Microsoft Development Center Norway. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Bjørn Olstad var tidligere teknologidirektør i Fast, og leder det som nå heter Microsoft Development Center (MDC) fra hovedkontoret i Torggata i Oslo. Han forteller til digi.no at han er stolt over jobben som gjøres. Det gjøres ikke særlig mange store oppkjøp i Microsoft generelt, og veldig få av selskapene som blir kjøpt opp lever i beste velgående mange år etterpå. Ofte blir personer og idéer samlet inn i andre produkter, og de opprinnelige arbeidsgruppene forsvinner gjerne når Microsoft lanserer nye produktgenerasjoner.

– Det har ikke skjedd for oss. Hvis du ser på antall ansatte har vi vokst fra rundt 170 da vi startet, og i øyeblikket er vi 255 utviklere, forteller Olstad.

Før Microsoft kjøpte Fast hadde selskapet også en egen salgsorganisasjon, men nå ligger alt dette ved Microsoft Norges kontor på Lysaker. Det er nesten utelukkende utviklere som jobber ved MDC, og da regnes også blant annet UX-designere – de som jobber med brukergrensesnitt og brukeropplevelse – som utviklere. 

Ville bygge en plattform for alle bedriftsinterne søk i Microsoft 

Olstad forteller engasjert om den spennende reisen selskapet hans har vært med på – fra oppkjøpet i 2008 og frem til i dag. 

Da Microsoft kjøpte Fast var det ifølge Olstad fordi de så viktigheten av søk og søk i selskaper,  og i starten var Fast et rent søketeam. I den første fasen var det mest snakk om å bruke selskapets søketeknologi for å få bedre søk i Sharepoint – altså et generelt intranett-søk som skulle passe for alle, «ut av boksen».

Fast-teamet hadde imidlertid større ambisjoner, og tok mål av seg til å bygge en plattform for alle bedriftsinterne søk («enterprise-søk») i Microsoft.  

– Da kunne vi begynne å sy dette sammen til noe helhetlig – og ikke bare være en søkemotor i Sharepoint, men en plattform som kan samle alle data. 

Enten man søker i Outlook, Sharepoint eller i OneDrive, som forbruker eller som bedriftsbruker, har det lenge vært Fast-teknologi som ligger bak. 

Etter at Fasts – eller MDCs – søketeknologi var på plass som den underliggende i alt av bedriftssøk i Microsoft-produktene, begynte MDC å se på hva som skulle bli det neste store trinnet i utviklingen.

– Enterprise-søk er vanskeligere enn web-søk

Microsoft var tradisjonelt et selskap som leverte programvare som ble installert lokalt hos kundene, og den største endringen som har skjedd de siste årene har vært overgangen til skybaserte tjenester. Det har gjort at man har måttet tenke søk på en helt ny måte, og Olstads team jobbet lenge med å undersøke hvilke nye muligheter som kunne oppstå som følge av overgangen fra lokalt installert programvare («on premise») til en verden hvor alt aksesseres fra mobile enheter tilknyttet skytjenester.

– Vi fant ut at bedriftsinterne søk var iboende vanskelig i forhold til web-søk. Det er lett å tro at web-søk er vanskeligere, men det er egentlig mye lettere. Det kan være milliarder av brukere som «stemmer på» hva som er godt innhold. I selskaper er det ingen som stemmer på hva som er godt innhold. 

(Artikkelen fortsetter under)

Fra Microsoft Development Centers lokaler i Torggata.
Fra Microsoft Development Centers lokaler i Torggata. Foto: Haakon Nordvik

Olstad illustrerer dette med at Google og andre websøkemotorer kan være gode på å finne vanlige ting folk søker etter, men så snart man søker etter litt mer spesielle ting er det ikke sikkert man finner det man leter etter. Søker man for eksempel etter noe relatert til Oslo, finner man gjerne det turister i Oslo er mest opptatt av å finne, mens det kan være vanskeligere å finne spesielle tjenester som er relevant for innbyggere i Oslo. Et annet eksempel kan være om man søker på de to ordene «Nokia» og «Ericsson». Siden det er mange år siden det kom mange artikler og annet innhold med disse to ordene sammen, vil man nå typisk finne litt mer sært innhold om man søker på ordene. Det kan for eksempel være en side med en driver til en spesiell Nokia-telefon, men antagelig ikke det man er ute etter.

– Du får akkurat det samme problemet som vi har sett i enterprise-søk hvis du mister det laget som er drevet av sju milliarder mennesker som har stemt på hva som er populært. 

– Så vi tenkte: hva kan vi gjøre i et selskap for å få til det som sju milliarder mennesker får til på weben? Den største ressursen vi har er introduksjon av neste generasjon maskinlæring. Og det at du er i skyen gjør at du har helt andre muligheter til å organisere dette som ferdige produkter. 

Skyen har gjort det enklere å bruke maskinlæring til å skape gode søk

Olstad forklarer at det at de nå gjør søk i skyen gjør at det er mye lettere å bruke maskinlæring for å skape gode søk. Tidligere, når all programvare var installert ute hos kundene, var man begrenset til å gjøre maskinlæring kun innenfor hver enkelt bedrift. Man vet heller ikke hvordan programvaren er satt opp i hver enkelt bedrift, noe som gjør maskinlæring vanskelig. 

Microsoft lanserte i 2014 det som ble kalt Office Graph, en teknologi som var utviklet hos MDC. Tanken bak var at det ikke bare er selve innholdet i dokumentene som er interessant når man skal søke, men at hvor relevant et dokument er også har å gjøre med hvordan dokumentet har blitt brukt. Har for eksempel en bestemt Powerpoint-presentasjon blitt brukt i en kundepresentasjon av en bestemt person i bedriften, kan det være en indikasjon på at akkurat det dokumentet er viktigere enn et annet.

MDC begynte da å se på hvordan man kunne sammenstille kommunikasjonsdata fra for eksempel Exchange med fildata fra Sharepoint eller Onedrive. Olstad forklarer at hvis man ser på den samlede bruken av ulike produkter i et selskap, så kan dette brukes til å få til smartere søk.

– Hvis du tar dette fra et maskinlæringsperspektiv, og kan se på denne strømmen på en måte som ikke går ut over personvernet, og samler data på tvers av kommunikasjon, så har du en helt unik mulighet til å gjøre maskinlæring og generere produkter som begynner å bli smarte og som skjønner hva folk gjør. 

Microsoft Development Center, Oslo. 
Microsoft Development Center, Oslo.  Foto: Haakon Nordvik

Office Graph ble senere til det som nå kalles Microsoft Graph, som er et sett med API-er som kobler sammen data fra en rekke ulike applikasjoner og tjenester, som epost, kalender, kontakter, dokumenter, katalogtjenester, og så videre. 

Olstad sier at det han kanskje synes var det viktigste budskapet fra Microsofts Ignite-konferanse nylig, var hvordan Microsoft Graph er det han kaller «the secret sauce» som bringer data tilbake og bruker AI (kunstig intelligens), muliggjør et helt nytt nivå av produktivitiet, og som man kan programmere mot via API-er.  Dette vil være noe av det som vil bidra til å sikre at Microsoft vil være konkurransedyktig innenfor tjenester i fremtiden, mener han.

Les mer om det viktigste som ble lansert på Ignite her »

Man har også tidligere hatt API-er, men da har det vært egne API-er for ulike produkter – i stedet for API-er som spenner over det hele. 

– Det intellektuelle arbeidet og den retningen som startet her i 2013... Ingen andre jobbet med dette i Microsoft, og vi var alene om dette i ett eller to år. Og nå er det hovedbudskapet som kommer fra Satya Nadella (Microsofts toppsjef. Red. anm.) på hva som er «the secret sauce» i Microsoft, sier en tydelig stolt Olstad.

Det er ikke slik at alt som dreier seg om Microsoft Graph er utviklet hos MDC i Norge, men konseptene, mekanismene og mye av det intellektuelle grunnarbeidet og det som ble starten på det som Microsoft Graph bygger på , stammer fra MDC. 

Hemmeligheten bak smarte søk gjennom Microsoft Graph er ifølge Olstad at man gjennom å vite hvem som jobber sammen med hvem kan beregne en sosial graf. Ved å kartlegge ulike relasjoner mellom mennesker, og dokumenter, eposter og annet relatert til disse menneskene, kan man gjøre smartere søk enn om man bare prøver å finne ett dokument blant flere tusen eller millioner andre dokumenter, basert på innholdet i dokumentet.

Kodenavn «Oslo»

– Det er egentlig ikke søk som er det neste skrittet når det gjelder å være konkurransedyktig. Det er å forstå dybden i det og hva dokumenter handler om, hvem jobber med det, er de personene interessante for meg, og så videre. Og så har vi begynt å beregne signaler som vi kan bruke, som den sosiale grafen. Når du har den sosiale grafen kan du rebehandle alle aktivitetsstrømmer og se hvilke aktiviteter som kan være relevante for en bestemt person. 

(Artikkelen fortsetter under)

Microsoft Delve (kodenavn «Oslo») er basert på søketeknologi utviklet hos Microsoft Development Center Norway.
Microsoft Delve (kodenavn «Oslo») er basert på søketeknologi utviklet hos Microsoft Development Center Norway.

Ett av produktene som er basert på teknologi utviklet hos MDC er Delve, som kom i 2014 og som viser hvilke dokumenter som er relevante for ulike personer i bedriften. Produktet hadde passende nok kodenavnet «Oslo». Alle personer i organisasjonen har egne profilsider i Delve, og gjennom disse kan man finne informasjon om personer, hvilke dokumenter du har mottatt fra bestemte personer, og så videre. 

– Halvparten av alle søk i Outlook er at man skriver navnet på den du tror dokumentet kommer fra, ikke at du skriver et ord i dokumentet.

Olstad hevder det er mer naturlig for mennesker å søke på denne måten, hvor man husker at et dokument hadde en kobling til en bestemt person, og søker etter dette – i stedet for å prøve å huske noe som sto i dokumentet. Et produkt som Delve egner seg imidlertid best for større organisasjoner hvor det er mange mennesker og mange dokumenter, sier Olstad. 

– I øyeblikket er det 4-5 millioner mennesker i verden som bruker Delve. Men hvis du ser på startups – hvor mange produkter er det som har flere enn 4-5 millioner brukere? Det er nok ikke så veldig mange innenfor dette området.

Fra søk til brukeropplevelse

I den senere tid har MDC tatt steget videre fra å bare jobbe med søketeknologi, til også å jobbe med hele brukeropplevelsen. 

– Vi bygde opp teamet vårt med designere, med applikasjons- og UX-utviklere, med Android-utviklere, iOS-utviklere, React-utviklere, og så videre. Kanskje 30 prosent av de 255 ansatte er nå design- og experience-utviklere som vi ikke hadde før.

Grunnen til at MDC lever fortsatt tror Olstad er fordi de ikke venter på å få beskjed fra Microsofts hovedkvarter i Redmond om å løse spesielle oppgaver. 

– Vi sier «dette er lurt å gjøre», og at vi er de beste til å gjøre det.

Delve-produktet er fokusert på mennesker og relasjoner mellom mennesker, og det ble nettopp mennesker – eller «the people experience» – som skulle bli fokus for MDC i tiden etter at Delve ble lansert i 2014. Målet ble at mennesker og hvem de jobber sammen med skulle gjennomsyre alle Microsoft-produkter.

– Så fikk vi eierskapet for hele Office og i Microsoft for hva «people-opplevelsen» skal være i Microsoft. Vi tok Delve-læringen og begynte på neste skritt: Hvordan skal vi bygge opplevelser rundt mennesker. Vi tok elementer fra Delve, men dro det inn i alle andre produkter.

Et eksempel på hvordan dette fungerer, er at man i for eksempel Outlook kan dra musen over navnet til en person og få opp et kort med informasjon om personen. Dette kortet får stadig mer informasjon – om for eksempel hvem personen er, hvordan man får tak i vedkommende, hva driver vedkommende med, tidligere kommunikasjon, og så videre. 

– Og så jobber vi videre med Outlook og hvordan Outlook kan bli mer personorientert. 

Disse såkalte «people-opplevelsene» som er i Outlook og i andre Microsoft-produkter er altså utviklet i Norge, og har ifølge Olstad mer enn 100 millioner brukere verden over.

– Hver gang du skal gjøre noe relatert til et menneske, som å sende direktemeldinger eller en epost, dele, forstå hvem man er, kalle inn til et møte – uansett hva det er, så er du innom kode som er levert fra våre folk, forteller Olstad.

Linkedin-integrasjon

I 2016 kjøpte Microsoft opp Linkedin for 26,2 milliarder dollar – godt over 200 milliarder norske kroner. Det er Microsoft Development Center i Norge som har ansvaret for hvordan Linkedin integreres i Microsoft-produktene. 

– Vårt team har vært det fra Office-siden som har ledet integrasjonsarbeidet med Linkedin. 

I Outlook vil man nå kunne få opp Linkedin-informasjon som en del av den øvrige informasjonen man får opp om en kontaktperson. Dette kan for eksempel være nyttig før man skal i møter med en person. 

Katrine Øverlie Svela jobber blant annet med integrasjon av LinkedIn i Outlook.
Katrine Øverlie Svela jobber blant annet med integrasjon av LinkedIn i Outlook. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

En av dem som jobber med Linkedin, er designer Katrine Øverlie Svela. Da digi.no var på besøk jobbet hun med hvordan Linkedin-integrasjonen i de ulike Microsoft-produktene skal se ut. Vi fikk kun se det som har blitt vist offentlig av Microsoft til nå, men Svela kunne avsløre at de var langt fra ferdig med jobben.

– Det kommer mye spennende, lover Svela.

Svela forteller at hun er langt fra alene om oppgaven, men jobber sammen med et større team av personer som har ansvaret for ulike deler av prosjektet.

Samarbeid med Bing

MDC har tradisjonelt ikke hatt noe med Bing-søkemotoren å gjøre. MDC har jobbet med bedriftsinterne søk, mens Bing har jobbet med web-søk. Men i de siste årene har de ulike arbeidsgruppene begynt å jobbe mer sammen.

– Hvis du ser under panseret på selve søkedelen, så begynner den nå å bli en sammensmeltning av elementer som stammer fra Bing og det som har vært søketeknologien herfra. 

Dette skjer også på den delen som har med selve brukeropplevelsen å gjøre. Søker man på den vanlige nettversjonen av Bing er det kun web-søk, men om man søker i Bing for Business – som ble lansert på Ignite nå nylig – så skal systemet skjønne om den som søker er på jakt etter informasjon som er relatert til bedriften vedkommende jobber i. Deretter skal søket levere den mest relevante informasjonen – enten den ligger på web eller i et dokument i bedriften. 

Tett samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer

Historisk har Fast alltid hatt et nært samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer, og det har de fortsatt med også etter at selskapet ble til Microsoft Development Center – MDC. Hovedkontoret er i Torggata i Oslo, men selskapet har også kontorer i Tromsø og Trondheim. 

– Da vi var Fast solgte vi ut websøk til Overture, som ble solgt til Yahoo. De kjøpte kontoret i Trondheim, med utviklerne.

Men senere har Trondheim-kontoret vokst opp igjen, slik at MDC nå har 20-30 ansatte ved dette kontoret, mens Tromsø-kontoret har vokst til rundt 60 ansatte. 

I 2019 samles hele Microsoft Norges hovedkontor på Lysaker og MDC i felles lokaler i Barcode-rekken i Bjørvika i Oslo. Men avdelingene i Tromsø og Trondheim vil bli beholdt som i dag, og det er viktig for Olstad:

– Vi har hele tiden beholdt det som har vært idéen i arbeidet vårt hele tiden, å være veldig tett koblet til forskning. Vi kobler oss også tett til universiteter både i Norge og internasjonalt, sier Olstad. 

Jon Bratseth jobbet i Fast da de ble kjøpt opp av Overture: Drives fra Norge: Nå slipper Yahoo sitt største åpne kildekode-prosjekt (Ekstra)

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen