I disse IKT- og ingeniøryrkene gikk flest ledige i oktober - og her er det ledige jobber

Nesten 10.000 teknologer står helt eller delvis uten jobb i oktober, viser NAV-tall.

I disse IKT- og ingeniøryrkene gikk flest ledige i oktober - og her er det ledige jobber
Registrerte arbeidssøkere hos NAV innen ingeniør-, IKT- og teknologifag for oktober 2020. Montasje: Digi/Unsplash/NAV

Karriere360 har fått hentet ut arbeidsledighetstall fra NAV, brutt ned på yrkesnivå innen ingeniør-, teknologi-, IKT- og naturfag.