Tietoevry

John Christian  misstet jobben etter 33 år i Evry. Nå har tingretten bedt IT-giganten punge ut og gi ham jobben tilbake


Klubbleder og hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen for El & It-forbundets medlemmer hos Evry  mistet i mars i fjor jobben etter at selskapet mente at han ikke hadde den nødvendige kompetansen. Nå har tingretten slått fast at oppsigelsen er ugyldig.
Klubbleder og hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen for El & It-forbundets medlemmer hos Evry mistet i mars i fjor jobben etter at selskapet mente at han ikke hadde den nødvendige kompetansen. Nå har tingretten slått fast at oppsigelsen er ugyldig. (Bilde: El&It-forbundets)


John Christian Hanssen (54) ble i mars i fjor kalt inn på teppet hos Evry og utpekt som overflødig etter 33 år i bedriften. Nå slås det fast i en dom fra Asker og Bærum tingrett at oppsigelsen fra IT-konsernet er ugyldig.

– Det er jeg svært glad for, sier Hanssen som har fungert som hovedtillitsvalgt i bedriften siden en gang på midten av 80-tallet.

Oppsigelsen tikket inn i mars i fjor etter at han hadde deltatt i drøftelsesmøter i forbindelse med nedbemanning av tre andre Evry-ansatte.

Var ikke faglig oppdatert

54-åringen ble nedbemannet da den norske IT-giganten mente at han ikke var faglig oppdatert.

Ifølge El- & IT-forbundet skyldes det at Hanssen i praksis har fungert som hovedtillitsvalgt på fulltid.

Dermed mener fagforeningen videre at det har vært umulig for Hanssen å holde seg faglig oppdatert samtidig som han skulle bekle rollen som tillitsvalgt.

El- & IT-forbundet: – En forfølgelse

El- & IT-forbundet mente at hele prosessen lignet på en forfølgelse av tillitsvalgte. Det kunne ikke fagforeningen sitte rolig og se på, og valgte å ta saken videre til rettsvesenet. 

– Det er viktig at disse rollene blir beskyttet for å kunne fungere som tillitsvalgt. Spesielt i industrien vi jobber i. IT-bransjen er en svært sammensatt med mange kompetanseområder – i Evry er det spesielt vanskelig å sammenligne kompetanse på tvers av fagområdene, sier Hanssen. 

Erstatning på 20 000 kroner

I dommen fra Asker og Bærum tingrett kommer det frem at Evry er dømt til å betale en oppreisningserstatning til Hanssen pålydende 20 000 kroner. 

Årsaken til det lavet beløpet er at 54-åringen har stått i stillingen siden oppsigelsen tredde i kraft. 

El- & IT-forbundet anførte i Asker og Bærum tingrett at Hanssen var utsatt for diskriminering på grunn av sin fagforeningstilhørighet, det var derimot ikke retten enig med dem i.

Evry: – Vi er frifunnet på sentrale punkter

Den norske IT-giganten ble dermed frifunnet på dette punktet. 

– Evry konstaterer at på helt sentrale punkter som utvalgskrets, utvelgelseskriterier og spørsmålet om diskriminering av fagforeninger fikk vi medhold av retten på alle punkter, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til digi.no.

(artikkelen fortsetter under)

Geir Remman er kommunikasjonsdirektør i Evry. Han sier at IT-selskapet enda ikke har tatt stilling til om de skal anke dommen fra Asker og Bærum tingrett.   Foto: Espen Zachariassen

Begge partene er pålagt av tingretten å dekke egne sakskostnader. 

Evry sier videre at selskapet tar dommen til etterretning, men IT-konsernet har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal anke rettsavgjørelsen videre til lagmannsretten. 

Evry vurderer å anke

– Når det gjelder spørsmålene knyttet til vernet tillitsvalgte har i hovedavtalens bestemmelser og Evrys håndtering av dette, så er vi ikke enige i dommens premisser på området. Vi skal nå gå nøye igjennom dommen og vurdere om den skal ankes, oppsummerer Remman.

Hanssen sier at dommen i tingretten er viktig for alle de fagorganiserte i Evry.

Han konstaterer videre at det ikke er mulig å sammenligne kompetanse på tvers av det store fagmiljøet i IT-selskapet.

Vanskelig å måle kompetanse i IT-bransjen

Ifølge ham er det en umulig oppgave å sammenligne kompetansen til en utvikler med en databaseadministrator eller en tekniker som jobber med drift av kritisk infrastruktur.

– Dermed vil det alltid være behov for tillitsvalgte som tar seg av de ansattes rettigheter. Jeg er derfor veldig glad for at tingretten ser verdien av min rolle, sier Hanssen til digi.no.

Han mener videre at det er viktig at stillingsvernet og ansiennitetsprinsippet blir holdt i hevd. Spesielt i en bedrift som Evry hvor mellom 1 700 og 1 800 medarbeidere har forsvunnet ut dørene de siste årene.

3 000 ansatte med kortere ansiennitet

El- & IT-forbundet avviste ikke Evrys behov for nedbemanning, men mente at utvelgelsen av 54-åringen var feil. 

IT-giganten har nemlig over 3000 ansatte med kortere ansiennitet enn ham, og det finnes mange stillinger som Hanssen kunne ha gått inn i, argumenterte fagforeningen i retten.

– Vi er veldig glad for at vi har fått medhold i at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. El- & IT-forbundet håper nå at man kan normalisere situasjonen, og at vi er ferdig med denne saken, sier forbundsleder Jan Olav Andersen til digi.no.

Svært viktig sak for fagforeningen

Ifølge ham har denne saken vært svært viktig for fagforbundet nettopp fordi Hanssen har fungert som tillitsvalgt.

Forbundslederen sier det ikke er normalt at en tillitsvalgt blir påført en så stor belastning i forbindelse med sitt verv i en bedrift. 

– I en normal situasjon ville ikke dette ha oppstått. Men i en bedrift som Evry – der det er mange som jobber som konsulenter, og hvor det har vært store omstillinger i mange år – har det ikke vært mulig å fordele tillitsvervet på flere personer. 

(artikkelen fortsetter under)

Evry har i løpet av de siste årene vært igjennom omfattende omstillingsprosesser. Ifølge EL & IT Forbundet har mellom 1700 og 1 800 ansatte funnet veien ut av døra de siste årene. Foto: Scanpix

Kunne vært løst med enkle grep

Andersen sier at Evry med relativt enkle grep kunne tilført Hanssen den nødvendige kompetansen for å bekle andre stillinger i IT-selskapet. 

– Evry er i sin fulle rett til å anke denne dommen, men vi håper de ikke gjør det. Det kommer til å bli en langvarig prosess der Hanssen igjen må oppleve usikkerhet i påvente av utfallet, argumenterer han.

Kommentarer (14)

Kommentarer (14)
Til toppen