I krystallkula til Ericsson

Telecomselskapet Ericsson spår enorm vekst i antall og bruk av mobiler fram til 2020. Og da kommer 5G.

I krystallkula til Ericsson
Verden blir stadig mer oppkoblet. Allerede nå er det flere mobilabonnementer enn mennesker på kloden. Det er på 7,1 milliarder mobilabonnementer nå og det vil vokse til 9,5 milliarder mobilabonnenter i 2020. En tredjedel av dem vil være på LTE. Bilde: Peter Macs / Alamy/All Over Press

I 2020 vil 90 prosent av alle over 6 år ha en mobiltelefon.

Og antallet smarttelefon-abonnementer vil alene være kommet opp i 6,1 milliarder.

Fallende priser, økt dekning og nytteeffekt driver utviklingen raskt.

Det sier Ericsson i sin såkalte Mobility Report hvor de ser inn i krystallkula og forteller oss hvordan den mobile verden utvikler seg mot 2020.

Rask endring

Ikke uventet finner vi den raskeste veksten i Kina og India hvor det i tredje kvartal i år kom til henholdsvis 18 og 12 millioner nye mobilabonnementer. Av alle aktive mobiltelefoner i verden i dag er rundt 37 prosent smarttelefoner. Her på berget var 70 prosent av alle abonnementer på smarttelefoner allerede for et år siden. Men fordelingen er i rask endring i verden. I tredje kvartal i fjor på samme tid var 55 prosent av alle nye mobiler som ble solgt smarttelefoner. I dag er det økt til mellom 65 og 70 prosent. De 800 millioner nye smarttelefonabonnementene som kommer til i år vil bringe det totale antallet smarttelefoner opp i 2,7 milliarder.

Antall abonnenter: Fra rundt 2017 vil det være flere som får bredbånd gjennom mobilen enn gjennom faste linjer.
Antall abonnenter: Fra rundt 2017 vil det være flere som får bredbånd gjennom mobilen enn gjennom faste linjer. Bilde: Ericsson Mobility Report

I Europa er andelen smarttelefoner på rundt 70 prosent og vil øke til 95 prosent i 2020.

Video er driveren

Det er selvfølgelig video som er den store trafikkdriveren i mobilnettverkene. I dag er 45 prosent av datatrafikken video. Om seks år er det 55 prosent. Men teknologien har også innflytelse på hvordan vi konsumerer data. I LTE nærmer videotrafikken seg allerede 55 prosent.

Denne utviklingen vil gjøre at trafikkmengden øker voldsomt. I dag er gjennomsnittlig databruk i smarttelefoner 900 megabyte i måneden. Den vil øke til 3,5 gigabyte i 2020 og på toppen kommer økningen i antallet brukere. I forhold til i dag vil det gå åtte ganger så mye datatrafikk i verdens mobilnett i 2020.

Stemmetrafikk vokser ikke. Det er datatrafikken som står for åttedoblingen av det som skal gjennom mobilnettverkene i 2020.
Stemmetrafikk vokser ikke. Det er datatrafikken som står for åttedoblingen av det som skal gjennom mobilnettverkene i 2020.

Teknologiskifte

Det er selvfølgelig LTE (Long Term Evolution) som øker raskest frem mot 2020. I dag har 20 prosent av verdens befolkning LTE-dekning. Den vil øke til 70 prosent i 2020. Men det er ikke «game over» for hverken 2G eller 3G. 2G vil fortsette å øke fra 85 prosent i dag til rundt 95 prosent og vil fortsette å være teknologien som når de aller fleste. Samtidig vil 3G vokse fra 60 prosent i dag til rundt 90 prosent. I dag støtter rundt 30 prosent av alle 3G-nett 42 megabit/s. Det tallet vil vokse raskt og gjøre 3G til en betydelig databærer i 2020 i tillegg til LTE.

Allerede nå er det flere mobilabonnementer enn mennesker. Det er på 7,1 milliarder mobilabonnementer nå og det vil vokse til 9,5 milliarder mobilabonnenter i 2020. En tredjedel av dem vil være på LTE.

5G fra 2020

I 2020 vil vi se starten på 5G. Teknologiløftene rundt den neste teknologigenerasjonen er imponerende. Dataraten kan øke til opp mot 10 gigabit/s, latenstiden synker til under et millisekund, og strømforbruket kan reduseres til en brøkdel. Samtidig kan kapasiteten øke opptil tusen ganger. Det vil danne grunnlag for helt nye tjenester og Ericsson ser for seg mer personifisert TV og massiv maskin-til-maskin-kommunikasjon som et par av de nye bruksområdene.

M2M

I dag er det 230 M2M abonnementer. De aller fleste med små behov for datarate der 80 prosent benytter 2G. I 2018 vil halvparten av trafikken være på 3 og 4G. Antall abonnementer vil vokse til 800 millioner i 2020. Likevel vil bare 0,1 prosent av all datatrafikken i nettverkene være M2M.

NORGE LIGGER FORAN: Adm. direktør for Ericsson i Norge, Aksel Aanensen mener Norge og Norden skiller seg ut fra ut fra Europa og ligger foran i utbygging og bruk av LTE.
NORGE LIGGER FORAN: Adm. direktør for Ericsson i Norge, Aksel Aanensen mener Norge og Norden skiller seg ut fra ut fra Europa og ligger foran i utbygging og bruk av LTE.

– Ifølge tall fra Post- og teletilsynet fortsetter antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon å stige i Norge. I første halvår 2014 økte antallet med 56 000 og passerte 1 million totalt, sier adm. direktør for Ericsson i Norge, Aksel Aanensen.

Amerikansk ledelse

I Nord-Amerika benytter allerede 40 prosent av mobilabonnentene LTE. I Europa er det litt over 10 prosent. Bare halvparten av landene i Europa har LTE i dag fordi Øst-Europa henger etter på grunn av treg tildeling av spektrum. I vår verdensdel er det 3G som dominerer med 65 prosent. Men frem mot 2020 endres dette raskt og Vest-Europa vil være på 75 prosent LTE, selv om Nord-Amerika fortsatt vil ha en ledelse og bevege seg mot 80 prosent.

– Norske operatører var blant de første i verden med å introdusere LTE, og utbyggingen pågår for fullt. Vi registrerer at enkelte operatører allerede har LTE-dekning for over 50 prosent av befolkningen og regner med å dekke 9 av 10 nordmenn i 2015, sier Aanensen.

Ericsson synes det er vanskelig å finne noen fellesnevner for amerikanske mobilabonnenter. Folk er veldig ulike og alle ser ut til å finne sitt eget brukermønster som nesten gjør dem alle til unike brukersegmenter. De laster ned en nye app når de kjeder seg, eller har behov for det. Med millioner av ulike apper og brukermønstre er jobben for de som vil prøve å putte dem inn i større kategorier svært vanskelig.

Ny måte å se verden

Ericsson har jobbet sammen med MIT for å sammenlikne trafikkdata i byer med demografiske kart. De har fått ut interessante opplysninger. I New York viste det seg at trafikkdataene i den sørlige delen av Central Park var mer lik den vi finner i forretningsstrøk enn den som er vanlig i rekreasjonsområder. Det betyr at det å analysere datatrafikk på denne måten kan være en mye billigere og mer dynamisk måte å skaffe data om aktivitetsmønstre i befolkningen enn tradisjonelle spørreundersøkelser som brukes i dag.

NY MÅTE Å SE VERDEN: Demografene kan får et nytt verktøy gjennom å analysere bruksmønstre i mobilnettverkene og plotte det inn i kartene slik som dette over New York. Da kan de finne ut hva folk driver med og hvor.
NY MÅTE Å SE VERDEN: Demografene kan får et nytt verktøy gjennom å analysere bruksmønstre i mobilnettverkene og plotte det inn i kartene slik som dette over New York. Da kan de finne ut hva folk driver med og hvor.