«I minne»-analyse er for alle

SAP Hana kan leies for 1 dollar per time, sier Timo Elliot.

Ikke la noen innbille deg at i minne-teknologi er dyrt, sier Hana-evangelist Timo Elliott.
Ikke la noen innbille deg at i minne-teknologi er dyrt, sier Hana-evangelist Timo Elliott.

SAP Hana kan leies for 1 dollar per time, sier Timo Elliot.

Under et SAP-arrangement i Oslo forrige uke, fikk digi.no anledning til en ny prat med Business Objects-veteran Timo Elliott, evangelist for selskapets i minne-løsning («in memory») Hana.

    Les også:

Ved lanseringen i desember 2010 var Hana begrenset til analytiske applikasjoner, og måtte kjøres på tilpasset maskinvare Dell, Fujitsu, HP eller IBM. Siden er løsningen gjort tilgjengelig gjennom skytjenesten Amazon Web Services (AWS).

I januar i år kunngjorde SAP at de gjorde hele ERP-systemet SAP Business Suite tilgjengelig på Hana. Det er altså mulig å behandle både transaksjonsdata og analytiske data samtidig i sanntid.

– Dette er en stor milepæl, sier Elliott til digi.no. – Før måtte analyse og transaksjoner fordeles på hvert sitt system. Nå er det ingen grunn til ikke å kjøre begge på samme system. En mengde horrible kompromisser man måtte inngå tidligere, er ikke lenger nødvendig. Transaksjonsdata skrives direkte til minne der de øyeblikkelig er tilgjengelig for analyse.

Elliott mener at de som utnytter dette vil oppnå enorme fordeler. Han er ikke alene om å understreke hvor avgjørende den nye teknologien er. Analyseselskapet Gartner mener alminneliggjøringen av «i minne» åpner for anvendelser og løsninger som hittil har vært utenkelige. Konkurrentene er enige: Før jul forklarte Henrik Slettene i SAS Institute at «In memory» er det viktigste vi gjør.

– I minne skaper nye muligheter, for eksempel ved å kombinere trendanalyse med operativ analyse. Når kunden ringer skal du ikke bare ha hele kundehistorikken straks tilgjengelig. Du kan kombinere det med trendanalyse i sanntid for straks å kunne tilby skreddersydde pakker til den spesielle kunden.

Et annet område Elliott nevner er vern mot svindel.

– Med i minne-løsninger kan svindel avdekkes i det det skjer, og mottiltak kan tilpasses og iverksettes uten å ramme uvedkommende. Du kan bli varslet om noen i organisasjonen er i ferd med å utføre merkelige transaksjoner, og du kan velge hensiktsmessige måter å reagere på.

Elliott i karakteristisk positur på scenen. Evangelist er et gammelgresk ord som betyr «den som kommer med gode nyheter», forteller han.
Elliott i karakteristisk positur på scenen. Evangelist er et gammelgresk ord som betyr «den som kommer med gode nyheter», forteller han.

McLaren har lenge brukt SAP-løsninger for å analysere data samlet opp underveis i bilrace, fr sensorer og instrumenter i bilene.

– Før fikk de ikke brukt disse dataene før neste race. Nå brukes de mens racet pågår, til å gi tilbakemeldinger til førerne. Løpende målinger av dekkslitasje kan for eksempel brukes til å justere kjørestilen med tanke på å unngå en pitstop.

– I minne har hittil vært assosiert med rike bedrifter. Hvordan er det med andre, kanskje spesielt mellomstore og små bedrifter?

– Vi har nylig innført noe vi kaller SAP Hana One. Det koster én dollar per time. I tillegg må du ut med 1,50 dollar per time til Amazon. I desember gjennomførte den kanadiske avisen The Globe and Mail et prosjekt for å analysere delvis strukturerte Hadoop data i sanntid. Nå er Hadoop langt fra sanntid. De overførte en del av Hadoop-dataene til Amazon. Samlet ekstra kostnad til prosjektet var 200 dollar.

Poenget, ifølge Elliott at i minne ikke er kostbart.

– Ikke la noen fortelle deg at «in memory» er dyrt. Tvertom: Det er enklere. Du trenger færre folk og færre ledere. Løpende data sendes rett til minne og analyseres der. Du trenger ikke to systemer, ett for transaksjoner og ett for analyse. Du nøyer deg med ett system. Det er en klar forenkling.

Den eneste grunnen til at man ikke tidligere har tydd til i minne-løsninger, skyldes svakheter ved maskinvaren. Når disse svakhetene er overkommet, er det ingen grunn til å tviholde på gamle metoder.

– Vi arbeider veldig mye med oppstartselskaper som satser på å skape nye anvendelser for Hana. De bruker gjerne åpen kildekode som Hadoop til preprosessering. Så tyr de til Hana for å få opp farten.

Et eksempel er DNA-analyse av prøver fra kreftpasienter.

– Kombinasjonen av Hadoop og Hana gjør det mulig å analysere genomet på timer framfor uker. Det betyr raskere igangsetting av effekt iv behandling.

Et annet eksempel er avanserte former for mønstergjenkjenning. Elliott ser for seg løpende sanntidsanalyse av alle slags data samlet inn på en flyplass, om passasjerer, køer, bevegelser og så videre for å avdekke unormale og kanskje illevarslende mønstre.

– Det vi må skjønne i dag, er at alt hviler på dataene vi samler inn. Dataene, informasjonen, er grunnlaget for det IT driver med. Applikasjonene vil endres. Vi og konkurrentene våre utvikler alle ende til ende løsninger for data. Hos oss er det Sybase det hele hviler på. Sybase IQ lar deg bygge et lager, et datavarehus, tilpasset Hana. Du kan ha aktiv data i Hana og 40 terabyte i lageret, klar til å kopieres til minne etter behov.

Mye av gevinsten med i minne-teknologi er evnen til å kople for eksempel salgsdata til stemningsanalyse, altså opplysninger hentet fra henholdsvis tall og tekst. Applikasjonene «forstår» vanlig språk.

– De første forsøkene på å få datamaskiner til å forstå naturlig språk bygget på automatisk setningsanalyse. Google valgte en annen tilnærming. I stedet for å analysere setninger indekserte de ord og ordkombinasjoner. De angrep problemet med rå makt.

Dette er en gammel erfaring innen kunstig intelligens.

De første suksessene innen datasjakk kom da man skjønte at man måtte utnytte datamaskiners særegne måte å tenke på, og erstatte forsøk på å reprodusere intuitiv analyse med rå datamakt, altså utprøving av samtlige mulige kombinasjoner i et antall trekk framover.

– Google brukte metoden for å bli raskt ledende innen maskinoversettelse. De tok fatt i dokumenter oversatt til mange språk, blant annet fra EU, og indekserte parallelle oversettelser.

Mot slutten av samtalen ønsker både digi.no og Elliott å komme tilbake på jorden. Hva skjer med Hana i et land som Norge?

Nå er det SAPs norgessjef Michael Østgaard som svarer.

– Norske kunder begynte å kjøpe Hana i fjor. Det går i faser. Det de fleste gjør i første omgang, er å få fart på eksisterende prosesser og forbedre dem. Neste trinn er forenkling: Løsningene som Hana erstatter krevde langt mer kompliserte metoder for å håndtere informasjon og data. Datavarehus, kuber, dataaggregeringer og så videre kan følgelig forenkles. Det tredje stadiet er innovasjon. Så langt har ingen i Norge kommet, men vi nærmer oss raskt.

Østgaard peker på at Hana medfører noe nytt i forhold til det man vanligvis assosierer med SAP.

– Det tar måneder før man begynner å høste fordeler av et ERP-system. Hana, derimot, gir fordeler straks. Den positive virkningen kommer med en gang.

Det neste skrittet for SAP er å knytte analyse tettere til avgjørelsesprosesser. To produkter er i spill: samhandlingsverktøyet Jam og beslutningsverktøyet StreamWork som begge kan betraktes som «sosiale».

– Vi legger dette inn i alle våre applikasjoner. Prosesser som våre applikasjoner brukes til, for eksempel budsjettering, fakturapostering og så videre, krever samhandling. I forhold til Hana kan man for eksempel tenke seg en spesialisert app for budsjettansvarlige som varsler når en postering virker rar, og straks gir en mulighet for å kontakte rette vedkommende og gjøre noe med det, sier Elliott.

Elliott tror spesialiserte apper med åpenbare og umiddelbare fordeler for brukeren, kan spille en vesentlig rolle i å bygge ned kulturelle barrierer mot teknologiverktøy.

– Et prosjekt vi tenker oss, er å bruke Hana til å gjøre det mulig for enhver å lage en hensiktsmessig app uten å blande inne folk fra IT-avdelingen. Ideen er å lage en plattform som kan gjøre det enklere for fellesskap å utvikle og realisere nye ideer.

    Les også:

Til toppen