Ibas sletter dansk restskatt

Norske Ibas skal slette sensitive data på 6.000 PC-er som er brukt av den danske Told og Skattestyrelsen.

Den danske Told og Skattestyrelsen skal bytte ut sine PC-er de neste årene, og da stilles det svært strenge krav til sletting av sensitive data.

Norske Ibas, som har utviklet sletteprogrammet ExpertEraser, garanterer et sikkert resultatet.

Avtalen som er inngått med Ibas dekker i alt 30 toll- og skatteregioner i Danmark, og omfatter 6.000 PC-er de neste fire årene.

Det er viktig for Told og Skattestyrelsen at gammel informasjon blir fjernet fra PC-ene deres. Når private virksomheter og offentlige organisasjoner bytter ut PC-er, skjer det ofte alvorlige brudd på datasikkerheten, forteller Ibas.

Komplett sletting av data fra en harddisk er vanskeligere enn mange PC-brukere er klar over. Alminnelige slettekommandoer som "søppelkasse", "delete" og formatering gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for datasletting.


Ibas er svært fornøyd med å kunne tilby denne sikkerhetsløsningen til Told og Skattestyrelsen.

- Vi forventer et godt samarbeid og samtidig er Told og Skattestyrelsen en god referanse for Ibas. I år 2000 ble det solgt over 440.000 PC-er til virksomheter og offentlige organisasjoner i Danmark. Innen de neste tre årene vil 75 prosent av disse sannsynligvis være skiftet ut igjen. Det danske maskinvare-forbruket er større enn noensinne. Med mindre det tas særlige sikkerhetshensyn, vil mange av de utskiftede PC-ene stadig inneholde opplysninger, som de tidligere brukerne ikke ønsker på avveie. Det kan for eksempel være snakk om informasjon fra detaljerte pasientjournaler, fortrolige dokumenter, passord, forretningshemmeligheter eller politiske dokumenter. Dette er et problem som Told og Skattestyrelsen nå slipper å tenke på, sier Ibas' markedssjef Tormod Nymoen i en pressemelding.

Til toppen