Ibas starter eksport til urørt Asia-marked

Det norske datasikkerhetsselskapet Ibas inngår en omfattende distribusjonsavtale med verdens ledende selskap innen katastrofesikring. For nordmennene innebærer avtalen distribusjon av samtlige tjenester og produkter fra tyske Relectronic-Remechs Singapore-avdeling.

I første omgang skal Ibas fokusere på rekonstruksjon av tapte data, men også datasletting vil bli aktuelt å eksportere i løpet av kort tid, melder Kongsvinger-selskapet i en pressemelding.

Avtalen med Relectronic-Remech, som trer i kraft med umiddelbar virkning, karakteriseres av Ibas som en viktig milepæl ettersom nordmennene hittil kun har konsentrert seg om å være til stede i Europa.

- Til tross for at Singapore teknologisk sett kan sammenliknes med Norge, er det ingen som i dag tilbyr metropolens næringsliv tjenester innen datarekonstruksjon. I hele Asia-regionen er det kun ett selskap vi anser for å være en konkurrent av Ibas, hevder selskapets administrerende direktør Arve Saghaug.

Relectronic-Remechs avdeling i Singapore omsatte alene i fjor for drøye 30 millioner kroner. Det tyske selskapet har totalt 600 spesialister ansatt i 20 land, og forventingene til samarbeidet med Ibas er store:

- Vi får stadig forespørsler fra våre kunder om datarekonstruksjon i forbindelse med våre oppdrag. Vår erfaring er at Ibas representerer det ypperste innen dette fagområdet. Vi ønsker derfor å dedikere egne selgere som skal dekke etterspørselen etter datarekonstruksjon i denne regionen. Erfaringene og resultatene vil vise i hvilken takt vi øker distribusjonen i Asia, sier Bruce Swales, direktør for den asiatiske regionen i Relectronic-Remech i pressemeldingen.

Selskapet er også operative i Bangkok og i HongKong, og har klare mål om å etablere seg flere steder i Asia i tiden som kommer.

Til toppen