IBM: Compaq får våre utfordringer

- Når de overtar Digital, møter Compaq mange av de markedsutfordringene vi har arbeidet med i mange år, sier informasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i IBM Norge.

Internasjonalt har verken IBM eller Microsoft ennå kommet med noen offisielle kommentarer til PC-produsenten Compaqs overtakelse av den tidligere gigantiske minimaskinprodusenten Digital - en begivenhet med stor symbolverdi.

- Når det gjelder Norge, er reaksjonen min at vi nå møter Compaq på stadig flere områder, sier Cecilie Ditlev-Simonsen i IBM.

- Vi har i dag en hard konkurranse med Compaq i PC-er og tjenere, og kommer til å møte en tøff konkurrent som på mange måter vil likne oss mer og mer.

Ditlev-Simonsen peker på at det er en stor fordel i dagens marked å være totalleverandør.

- Kundene våre krever både produkter, kompetanse og komplette løsninger. Vi er nødt til å spille både direkte overfor kundene, og indirekte gjennom våre kanaler. Compaq har hittil kunne konsentrere seg. Nå må de lære å markedsføre et langt mer omfattende budskap. De må lære seg å si flere ting samtidig, og de må sørge for synergi mellom de ulike budskapene som de formidler til markedet.

Hos Microsoft konstaterer Ole Tom Seierstad at nok en gang har Compaq, en av Microsofts mest lojale partnere, valgt å kjøpe opp en annen lojal partner.

- I 1997 var det Tandem Computers, i 1998 er det Digital. Jeg kan ikke se annet enn at dette blir svært fordelaktig for oss.

Seierstad legger til at Microsoft nylig har utvidet samarbeidet med Compaq til å omfatte felles bestrebelser med Intel og fire av USAs mektige "Baby Bells" - telefonioperatører - for å få fart i standardiseringen av xDSL-teknologien som kan gi opptil 25 ganger raskere Internett-forbindelse enn det som er mulig med ISDN.

- Målet er å få ut "Universal DSL" i løpet av i år eller 1999 som kommersielt tilbud overfor næringslivet. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvordan dette vil håndteres i Norge, sier Seierstad.

Til toppen