IBM gjør alt for å beholde 60-åringer

IT-bransjen vil ha dem unge og fremadstormende. Slik tenker ikke IBM.

IBM gjør alt for å beholde 60-åringer

IT-bransjen vil ha dem unge og fremadstormende. Slik tenker ikke IBM.

IT-bransjen er en ung bransje med sterk overvekt av 20- og 30-åringer. Mange kan føle seg tilårskommen allerede etter 50 år. Man jobber og står på i perioder, tjener godt, og trekker seg så tilbake i ung alder.

Å få gullklokke for lang og tro tjeneste er ikke et tema i IT-bransjen. Tvert imot kan mange føle at de har stagnert hvis de har vært i en bedrift i mer enn fem år, og forventninger om å skifte beite kan presse på.

Slik tenker ikke IBM. Bedriften legger derimot opp til at folk skal få klare goder av å holde seg trofast til bedriften.

- 60-åringer gir merverdi både i forhold til å videreføre bedriftens kulturarv og holdninger og på kompetanseoverføring. Denne gruppen kan hjelpe nyansatte til å føle seg trygge og å trives i vår bedrift. Det er mangfoldet som gjør en arbeidsplass trivelig, sier personaldirektør Eivind Stokke til digi.no.

Av rundt 1.100 medarbeidere er 130 over 60 år hos IT-giganten på Kolbotn.

- Vi oppmuntrer sterkt våre seniorer til å jobbe fram til de er 67 år. De fleste gjør det og vi har nå til og med en utvikler som har søkt om å få jobbe fram til 68 år, framholder en stolt personaldirektør.

IBM har forstått at seniorer sitter inne med kompetanse som nyutdannede IT-folk ikke har.

Blant annet er erfaring fra stormaskin-miljøer og Cobol-programmering nå nærmest utdøende, og det er seniorene som besitter denne kompetansen.

Stormaskinen er hovedpulsåren i kritiske miljøer som bank-og forsikringsselskaper. Store bedrifter som Skattedirektoratet, DnB Nor og Posten har sine kjernesystemer i Cobol, og selv om mye av nyutviklingen skjer i andre programmeringsspråk, er det nødvendig å kjenne til og bygge videre på den gamle teknologien.

For noen år siden forhandlet tillitsvalgte, medarbeidere og personal seg fram til svært gunstige avtaler for seniorer i IBM.

Mange steder blir seniorer plassert på det såkalte tørkeloftet og visner bort. IBM derimot legger sterk vekt på å behandle seniorer på lik linje med andre medarbeidere ved å gi dem meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver fram til 67 år.

— Lønnsutviklingen skal være på samme nivå som de andre. I tillegg skal seniorer tilbys kurs og utvikling på lik linje, framholder Stokke.

Snittalderen er 44 år i IBM, men IT-giganten opplever som mange andre større gjennomtrekk nå med åtte, ni prosent på grunn av det pressede arbeidsmarkedet. Normalt har IBM ligget på under halvparten i turnover.

For dem som har jobbet i bedriften i mer enn 30 år vanker det solide bonuser.

Med ansiennitet på 30 år får man såkalt jubileumsferie med tre uker ekstra ferie. Har man holdt ut i bedriften i 40 år, blir bonusen seks ekstra ferieuker. En 60-åring med 40-års ansiennitet hos IBM vil dermed ha 12 uker ferie til sammen, inkludert senioruken som 60-åringene får.

IBM legger opp til at seniorene skal stå ut løpet fram til 67 år. Uttrykker den ansatte et ønske om redusert arbeidstid, kan dette søkes om.

Forutsatt at man har tilstsrekkelige antall år i bedriften, vil pensjonsavtalen heller ikke reduseres med kortere arbeidsdag.

Pensjonsordningen gjelder med 30 års ansiennitet i bedriften. En på 57 år med 25 års tjeneste i IBM kan likevel søke om redusert arbeidstid i ti år framover. Jobber vedkommende 50 prosent, vil dette bli avregnet som fem år og lagt til de allerede 25 årene. På den måten får personen full uttelling på pensjon.

    Les også:

Til toppen