IBM kjøper lagringsspesialisten Mylex

"Store Blå" overtar RAID-leverandøren Mylex for 240 millioner dollar.

"Store Blå" overtar RAID-leverandøren Mylex for 240 millioner dollar.

Mylex er notert på Nasdaq. IBM betaler 12 dollar per aksje. Sist noterte kurs for Mylex er 10,25 dollar. Avtalen er avhengig av offentlig godkjenning. IBM tar sikte på å gjøre Mylex til heleid datter.

Hensikten med kjøpet er å styrke IBMs stilling som leverandør av avanserte lagringssystemer.

IBM kunngjorde nylig et lagringssystem kalt Enterprise Storage Server som blant annet tar sikte på å utfordre EMCs ledende stilling på dette markedet.

Mylex-produkter vil fortsatt selges for seg, blant annet til OEM-leverandører. Også deler av IBMs egne lagringsprodukter går til OEM-markedet, blant annet til konkurrenten EMC.

Mylex ble opprettet i 1983. Selskapet har 300 ansatte og omsatte i 1998 for 136 millioner dollar.

Til toppen