BEDRIFTSTEKNOLOGI

IBM kjøper partnere innen risiko og analyse

Netezza lager høyytelses datavarehusbokser. OpenPages gir samlet oversikt over all risiko.

21. sep. 2010 - 11:23

IBM har styrket sin teknologi innen beslutningsstøtte, forretningsanalyse og risikoanalyse ved å kjøpe to nære samarbeidspartnere.

Kjøpet av OpenPages ble kjent 15. september. Selskapet lager programvare som sørger for en samlet oversikt over alle typer risiko innen en bedrift, uansett hva kilden er: drift, finans, IT, eller overholdelse av lover og regler. Programvaren kan også brukes til intern revisjon og til finansiell styring. Løsninger er installert hos 200 store selskaper, blant dem bank- og forsikringsselskapet Allianz og banken Barclays.

IBM har samarbeidet gjennom mange år med OpenPages om å levere løsninger innen integrert risikostyring. De har også gått sammen om å levere kjernesystemet til ORX Association (Operational Riskdata Exchange), et konsortium av 53 banker i 18 land som deler risikodata seg i mellom.

OpenPages er ikke børsnotert, og IBM opplyser ikke hva de betaler for selskapet. OpenPages skal integreres i IBMs portefølje for forretningsanalyse («Business Analytics»).

Kjøpet av Netezza (uttales slik at det rimer med «Pisa») ble kunngjort i går. Netezza er børsnotert: Kjøpet er beregnet å koste IBM 1,7 milliarder dollar netto.

Twinfin er flaggskipet til Netezza.
Twinfin er flaggskipet til Netezza.

Netezza utvikler og selger dedikerte høyttelsesbokser for datavarehus, med integrert lagring, database og prosessering.

Prosessering omfatter både import, samling og omformatering av data fra eksterne kilder (ETL, altså «extract, transform, load»), og behandling av forespørsler. Netezza er altså ikke en løsning for sanntidsanalyse, men et datavarehus for historiske data, med spesielt raske funksjoner for ETL og forespørsler.

I flaggskipet Twinfin, et skap med samme fysiske dimensjoner som en rack i full høyde, skal ETL kunne utføres i en hastighet på 140 terabyte i timen, mens forespørsler behandles fra ti til hundre ganger raskere enn i tilsvarende datavarehus etablert med konvensjonell maskinvare. Twinfin er beregnet på svært krevende miljøer, og skalerer fra én terabyte til over én petabyte. Det finnes også en mindre variant, Skimmer, beregnet på små og mellomstore bedrifter eller på spesialiserte datavarehus. Skimmer skalerer fra 1 til 10 terabyte.

Twinfin er bygget opp med utgangspunkt i industristandard servere og lagring fra IBM, supplert med egenutviklete kort til IBMs bladservere. Racken er inndelt i tre soner, for henholdsvis lagring, styringsservere som fronter omverdenen og kjører selve databasen, samt servere som tar seg av forespørslene til databasen. Det er de siste som er utstyrt med Netezzas egenutviklete kort. De kalles «S-blades» fordi de kjører «snippets».

Data i Twinfin spres over samtlige disker for å oppnå så rask aksess som mulig. Styringsserverne deler opp forespørsler i små porsjoner med eksekverbare kode – «snippets» – som fordeles til hver sin S-blade. Denne fordelingen av data og eksekverbar kode gjør det mulig å dele opp forespørsler i en stor mengde med operasjoner som kan behandles parallelt. Dette er årsaken til at Twinfin er så mye raskere enn konvensjonelle løsninger. Den spesielle teknologien til Netezza er nedfelt i samspillet mellom programvaren som kjører i styringsserverne, og den som er nedfelt i tilleggskortene på S-blades. Kjernen i tilleggskortene består av feltprogrammerbare portmatriser (FPGA, «field programmable gate arrays»). Ytelsen skyldes både denne spesielle arkitekturen, og den tette forbindelsen mellom lagring og prosessering.

Dedikerte datavarehus fra Netezza skal være langt enklere å installere, fordele og drifte enn tilsvarende datavarehus på konvensjonell maskinvare.

Den høye ytelsen skal gjøre det mulig for bedrifter å gi stadig flere brukere tilgang til analytiske funksjoner, i samsvar med rådende tenking innen bedriftsledelse. Det samlede kostnadsnivået skal være langt lavere enn med konvensjonelle løsninger.

Netezza har 350 kunder, hvorav Time Warner, Estee Lauder, New York-børsen (NYSE Euronext) og Virgin Media er blant de mest kjente.

NYSE Euronext bruker Netezza til å analysere historiske data, og erfarer at analytiske forespørsler kjøres sikrere og mer effektivt: Sammenliknet med tidligere løsninger er kjøretider redusert fra timer til sekunder. Det skyldes både den raskere behandlingen av omfattende forespørsler, og den raske ETL-funksjonen for lasting av data.

IBM tror at overtakelsen av Netezza, med alle 500 ansatte, kan fullføres i løpet av fjerde kvartal i år. Løsningene skal integreres i porteføljen for informasjonsforvaltning («Information Management»).

Det er verdt å merke seg likhetene i tenkingen mellom IBM og Oracle: Begge satser på at store dedikerte enheter med integrert maskin- og programvare skal erobre stadig mer av bedriftsmarkedet, på bekostning av allsidige systemer med virtualisert maskinvare. Oracle har lenge tilbudt dedikerte databaservere, og lanserte søndag sin Exalogic Elastic Cloud, en «nettsky på boks».

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.