IBM kom seg godt gjennom et vanskelig år

IBMs fjerdekvartalstall var bedre enn ventet. Årstallene viser at omsetningen falt 2,3 prosent fra 2001, mens resultatet ble mer enn halvert.

IBMs fjerdekvartalstall har en del kompliserende momenter. Omsetningen fra harddiskenheten som ble solgt til Hitachi, er trukket fra det endelige omsetningstallet, slik at heller ikke tapene fra enheten er med. Oppkjøpet av PricewaterhouseCoopers gir økte inntekter for serviceavdelingen, men belaster samtidig regnskapet med en stor engangspost. Omleggingen av pensjonsfondet kompliserer også helhetsbildet.

I forhold til fjerde kvartal 2001 økte omsetningen med 7 prosent til 23,7 milliarder dollar, mot forventet 23,2 milliarder. Resultatet falt med 56 prosent fra 2,33 milliarder dollar til 1,02 milliarder. Per aksje er dette et fall fra 1,33 dollar til 0,59 dollar. Driftsresultatet har en langt mindre negativ utvikling, ned fra 1,46 dollar per aksje i 2001 til 1,34 dollar per aksje i fjerde kvartal 2002. Forventningen var 1,30 dollar per aksje.

Årstallene viser at IBM greide seg forholdsvis bra gjennom et svært vanskelig år. Omsetningen falt 2,3 prosent til 81,2 milliarder dollar, mens resultatet falt 54 prosent til 3,6 milliarder dollar.

IBMs egne forventninger til inneværende kvartal er 10 prosent vekst i omsetning og 9 prosent vekst i resultat, På årsbasis håper man at 2003 vil gi en omsetningsvekst på opp mot ti prosent, med en resultatvekst på ti prosent. Ytterligere kostnadskutt vil bidra til det.

Serviceenheten, med PricewaterhouseCoopers, økte ordreinngangen med 18 milliarder dollar i fjerde kvartal, dobbelt så mye som det IBM alene greide i tredje kvartal. Maskinvaren ga både bedre fortjeneste og høyere omsetning enn i fjerde kvartal 2001. Programvare ga bedre fortjeneste med stillestående omsetning.

Til toppen