IBM og Microsoft sammen for leger

IBM, Microsoft og legemiddelprodusenten Pfizer vil sammen opprette et nytt selskap for å markedsføre moderne løsninger overfor leger.

Partene bekrefter et oppslag i Wall Street Journal før helgen. Navnet på det nye selskapet er ennå ikke offentliggjort. Målgruppen vil være privatpraktiserende leger i små legesentre, ikke store klinikker og sjukehus. Løsningene skal utnytte moderne Internett-teknologi og trådløs datakommunikasjon med hånd-PC-er i løsninger rundt resepter, kontakt med laboratorier og pasienter, journaler og arbeidsflyt generelt.

Produktene til det nye selskapet blir en blanding av programvare og tjenester, og vil antakelig omsettes som en abonnementsordning. Egne sikkerhetsløsninger skal sørge for at legene får full tilgang til all informasjon, samtidig som følsomme opplysninger vernes mot innsyn utenfra, heter det.

De første produktene vil komme på det amerikanske markedet innen utgangen av 2001. Det nye selskapet vil investere i oppkjøp og partnerskap for å sikre et tilstrekkelig bredt produktutvalgt.

Pfizer er en av USAs største legemiddelprodusenter, med en omsetning på nesten 30 milliarder dollar i fjor. Fordelingen av roller mellom Microsoft og IBM er ikke kjent, bortsett fra at systemene skal bygge på Windows 2000 og den nye .Net-infrastrukturen.

Til toppen