IBM starter forskningsinstitutt i India

Det siste selskapet til å utvide sitt samarbeid med Indiske IT-eksperter er IBM. Nylig ingikk de avtale om å opprette et forskningsinstitutt i Bangalore.

IBM India lanserte nylig et eget forskningsinstitutt ved lederskolen IIM (Indian Institute of Management). IIM har eksistert siden 1973, og får nå altså en egen utviklingsavdeling for forretningskunnskap.

IBM har allerede sterk tilstedeværelse i India, og knytter på denne måten til seg flere eksperter på uttdanningsnivå.

IIM Bangalore Laboratory for IBM Business Intelligence Competency skal la studenter jobbe sammen med IBMs egne eksperter for å utvikle bedre prosedyrer, benchmarks, prototyper og kunnskapsbaserte applikasjoner, spesielt innen CRM.

Instituttet skal selv utvikle programmmene som skal settes inn i undervisningen til neste år, ifølge en pressemelding.

Mange IT-selskaper har de siste årene løftet blikket mot India, og selveste Bill Gates var på signingsferd i landet for mindre enn to måneder siden.
Også norske selskaper har prøvd å få istand avtaler med Indiske IT-miljøer, da ekspertisen er høy og timelønnen betraktelig lavere der enn her hjemme på berget.


Det norske selskapet Target Resources har ifølge Computerworld fått avtaler på formidling av arbeidskraft fra et av de mange IT-selskapene i India.

Til toppen