IBMs fortjeneste stuper

IBM-sjef Sam Palmisano må registrere at nettofortjenesten er redusert til 56 millioner dollar i annet halvår i år. Samme periode i fjor var fortjenesten på vel 2 milliarder dollar.

Omregnet til norske penger har nettofortjenesten rast fra vel 14,5 milliarder kroner til vel 400 millioner kroner, en nedgang på enn 97 prosent. De svake tallene som ble lagt fram onsdag, skyldes for en stor del at IBM har brukt over 2 milliarder dollar på omstrukturering.

Konsernet har vært gjennom en omfattende omorganisering, der mange av de ansatte har måttet gå. Samtidig gjenspeiler onsdagens regnskapstall en generell krise i den amerikanske elektronikkindustrien.

Tidligere denne uken har datakjemper som Intel og Apple lagt fram kvartalstall som viser sterkt fallende omsetning og inntjening. Hele den amerikanske elektronikkbransjen lider under sviktende etterspørsel.

Intel, som lager databrikker, varslet tirsdag at selskapet sier opp 4.000 av sine ansatte for å spare penger. Intels omsetning har stagnert, og lå i annet kvartal i år på 6,3 milliarder dollar, eller vel 46 milliarder kroner.

Les også:

Til toppen