Icon mistenkes for økonomisk lovbrudd

Svenske Økokrim etterforsker nå Icon Medialab etter mistanke om ulovlig millionlån til styreleder og gründer Johan Stãel von Holstein.

Bakgrunnen for mistanken om ulovlige økonomiske aktiviteter i det svenske selskapet Icon Medialab kom etter et oppslag i Dagens Industri (DI) i vinter. I oppslaget fremkom det at gründer og styreformann Johan Stäel von Holstein rundt årsskiftet hadde lånt rundt fire millioner kroner av selskapet.

Pengene ble, ifølge DI, brukt til å starte et asiatisk IT-konsulentselskap der Stäel von Holstein er storeier og styremedlem.

Dagens Industri skriver at ifølge svensk lov om aksjeselskaper er det strengt forbudt for et selskap å låne ut penger til personer som sitter i styret eller ledelsen. I Icons tilfelle er det administrerende direktør Ulf Dahlsten som er ansvarlig for at loven følges.

Ved en senere anledning har svenske, børsnoterte Icon kjøpt 22 prosent av det asiatiske selskapet som har fått navnet Icon Asia.

Den svenske loven om aksjeselskap sier like fullt at låneforbudet (til styrmedlemmer eller ledelse) gjelder selv om pengene blir brukt til å bygge opp relaterte virksomheter. Dette har, ifølge DI, blitt bekreftet gang på gang av eksperter på området.

Mistanken om økonomisk lovbrudd er ikke rettet mot noen spesiell person, hverken i Icons styre eller ledelse.

Den norske loven om aksjeselskap er ikke fullt så bastant på dette området som den svenske. Et utvalg aktuelle paragrafer fra den norske aksjeloven kan du lese i tabellen under.

+Klikk her for utdrag fra den norske aksjeloven

Til toppen