ID og hengelåser gjemmes bort i nettleseren. Google-dominans bekymrer norsk aktør

Forenkling kan føre til flere angrep, frykter den norske sertifikatutstederen.

ID og hengelåser gjemmes bort i nettleseren. Google-dominans bekymrer norsk aktør
Mads Henriksveen er fagansvarlig for sikkerhetssertifikater i norske Buypass. Foto: Heidi Sævold

Hengelås er en kjent indikator i nettleserens adressefelt, som forteller deg at forbindelsen er kryptert med HTTPS over TLS (Transport Layer Security).