IDC: Økende marked for IT-service i Norge

En ny undersøkelse avdekker vekstrater på 17 prosent i Finland, 16 prosent i Norge og Sverige, og 14 prosent i Danmark.

En ny undersøkelse avdekker vekstrater på 17 prosent i Finland, 16 prosent i Norge og Sverige, og 14 prosent i Danmark.

Undersøkelsen gjelder 1997, og verdsetter det samlede nordiske markedet det året til 7,9 milliarder dollar, 15 prosent mer enn i 1996. En prognose fram til 2002 tyder på en tilnærmet dobling til 15,1 milliarder dollar. Det svarer til en jevn årlig vekst på rundt 14 prosent.

IDC peker på flere forhold som driver service-markedet i Norden. En viktig tendens er at flere selskaper opplever at IT-systemer ikke bare blir stadig mer kritiske i den daglige driften, men at de også blir stadig mer komplekse og uhåndterlige. De satser heller på å konsentrere seg på sine kjerneområder, og overlater IT-drift til andre. Denne tendensen forsterkes av fenomener som år 2000, euroen, overgang til Internett-relaterte teknologier og integrerte systemer for ressursforvaltning (ERP eller "enterprise resource planning").

Felles for de nordiske landene er mangel på tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Ifølge IDC slår dette ut i to motsatte tendenser i forhold til IT-service. På den ene siden tvinges selskapet til å søke ekstern hjelp, på den andre siden er det vanskelig for IT-service-selskapene å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft til å dekke markedets behov.

Sverige er kommet lengst i utsetting av drift og andre IT-tjenester, og utgjør 44 prosent av det samlede nordiske markedet, langt mer enn hva omsetningen av maskinvare skulle tilsi. Så kommer Danmark med 23 prosent, Norge med 19 prosent og Finland med 14 prosent. Ulike tilbydere topper hvert av landene: WM-data er størst i Sverige, IBM i Danmark, Telenor Bedrift i Norge, og Tieto i Finland.

Til toppen