IDC Scandinavia omstrukturerer

Fra første oktober omstrukturerer International Data Corporation (IDC) sin nordiske organisasjon. Stikkordet er selvfølgelig "synergieffekter", der analytikerne i nordiske IDC heretter vil bli samlet i tre grupper: Nordic Software & Services, Nordic Internet & Telecommunications og Nordic Systems and Peripherals.

Fra første oktober omstrukturerer International Data Corporation (IDC) sin nordiske organisasjon. Stikkordet er selvfølgelig "synergieffekter", der analytikerne i nordiske IDC heretter vil bli samlet i tre grupper: Nordic Software & Services, Nordic Internet & Telecommunications og Nordic Systems and Peripherals.

Ønskemålet for omorganiseringen er å få en mer fleksibel organisasjon og større faglig dybde ved de fire europeiske analysesentrene i København, opplyser Per Andersen, administrerende direktør for IDC Scandinavia.

Dette er hovedpunktene i IDC Scandinavias nye organisasjonsstruktur:

  • Carsten Schmidt blir ny salgs- og markedssjef, med ansvar for salg og markedsføring i Danmark, Sverige og Norge. Schmidt er også utnevnt til Business Development Manager for det norske marked, og får ansvaret for å bygge opp IDCs virksomhet her på berget.
  • Susannne Arildsen blir ny senioranalytiker med ansvar for Nordic Software & Services-gruppen.
  • Kirsten Ludvigsen får jobben som senioranalytiker med ansvar for Nordic Systems and Peripherals-gruppen.
  • Stefan Williamson tar på seg ansvaret for Nordic Telecommunications & Internet-gruppen. Også han er senioranalytiker med bakgrunn fra IDCs kontor i Stockholm der han i hovedsak har beskjeftiget seg med lokalnett-, Internett- og telekom-analyser.
  • Anders Elbak og Naja Burkal er ansatt som henholdsvis PC-analytiker og såkalt periferanalytiker for Danmark og Norge.
Til toppen