IFS dobler

Programvareselskapet IFS doblet sin omsetning fra tredje kvartal 1997 til tredje kvartal i år. Resultatet er forbedret, men selskapet går fremdeles med underskudd.

I årets første ni måneder har IFS omsatt for 766 millioner svenske kroner, etter en omsetningsvekst på 108 prosent. Det siste kvartalet var omsetningen på 254 millioner svenske kroner, en omsetningsvekst på 104 prosent.

Resultatet er forbedret fra et underskudd etter ni måneder i 1997 på 64 millioner svenske kroner, til 40 millioner svenske kroner i underskudd så langt i år. I tredje kvartal isolert var underskuddet på 40 millioner mot 38,6 millioner svenske kroner i fjor.

Driftsresultatet i tredje kvartal er trukket ned av en større pågående markedsføringskampanje i USA.

Til toppen