iGroup: Fusjon får ingen umiddelbare konsekvenser

Styrefomann Rolv Heggenhougen i iGroup sier til digitoday.no at fusjonen mellom yaTack og Toga.com ikke får umiddelbare konsekvenser for deres satsing fremover.

iGroup falt på Oslo Børs etter at det ble kjent at yaTack fusjonerer med svenske Toga.com. iGroup sluttet på tre kroner, ned tre prosent i forhold til sluttkurs dagen før.

digitoday.no tok kontakt med styreformann og største eier Rolv E. Heggenhougen for en kommentar på fusjonen.

I Dagens Næringsliv sist vinter ble yaTack og Netshop koblet sammen som aktuelle partnere.

Får fusjonen mellom yaTack og Toga konsekvenser for iGroup?

- Nei, men vi har samme syn på en konsolidert fremtid i dette segmentet. Størrelse teller, men vi vil ikke forhaste oss, sier Heggenhougen til digitoday.no.

- I en sammenstilling av prising for Internett-selskaper i forhold til omsetning er iGroup priset langt under de fleste. I en sammenligning over omsetning, tap og hva som skal til for å oppnå profitabilitet samt hente inn investert kapital vil iGroup komme meget heldig ut. Det er fortsatt et stykke frem for oss, men jeg mener det er ti ganger lengre frem for selskaper som taper 100 til 200 millioner i året, i motsetning til oss, fortsetter Heggenhougen.

- I denne sammenhengen må dere huske på at Netshop bare er 20% av omsetningen til iGroup. I tillegg vil Netshop fremstå i helt ny drakt om kort tid. Da kommer butikken i en ny Broadvision-basert versjon. Dette skaper en unik community-orientert løsning som vil øke tilbudet fra nettstedet betydelig i form av relevant informasjon innen de segmenter de handlende er interessert i. Løsningen blir meget vertikal kontra en horisontal løsning hvor man presenterer alt for alle. Dette er basert på at brukere ønsker og se kun det de har interesse for og ikke en mengde varer som er langt utenfor interessefeltet, sier Heggenhougen entusiastisk.

Heggenhougen oppgir at en gjennomsnittlig "handlekurv" i Netshop ligger på rundt 3.000 kroner. Til sammenligning oppgir Toga.com at deres gjennomsnittlige handlekurv er på omlag 500 kroner.

Når må iGroup hente mer penger?

- Vi har intet behov for å hente penger umiddelbart. Dog kan det være aktuelt hvis det skulle dukke opp spesielle vekst- og/eller oppkjøpskandidater. Turbulensen i kjølvannet av nedgangen på Nasdaq medførte at vi reduserte "burnraten", og at det er større fokus på inntjening i de enheter som trenger dette, fortsetter Heggenhougen.

digitoday.no kan opplyse om at kvartalsrapporten for 2. kvartal viste en likviditetsbeholdningen på 45 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 1. kvartal var 59 millioner kroner.

Hva skal dere gjøre for å få opp aksjekursen?

- Vi jobber etter den amerikanske modellen til CMGI. Vi føler at denne modellen som "inkubasjonsselskap" er ukjent i Norge og lider av det. Verdiene blir ikke synliggjort før oppsplittelser og full fokus skjer. Det største problemet er at alle tror vi kun driver med Netshop, mens virkeligheten er en helt annen. Hovedtyngden av vår omsetning er B2B og infrastruktur-bygging (Broadvision og IBI). Våre enheter må mer ut i lyset og få mer fokus. Enheter vil bli styrket organisk parallellt med oppkjøp/fusjoner for så å skilles ut. Når enhetene skal skilles ut er noe usikkert, men et mål kan for eksempel være en omsetning på minimum 100 millioner kroner, avslutter Heggenhougen.

Til toppen