Ikke enighet i Sp om Telenor-privatisering

Det er delte meninger i Senterpartiet om hvilke deler av Telenor som skal delprivatiseres. Sterke krefter i partiet skal være svært opptatt av at Telenors norske del skal forbli under norsk kontroll.

Senterpartiets stortingsrepresentant, John Dale, sier til Klassekampen at det kan bli betydelig tautrekking om en privatisering, idet sterke krefter i partiet ønsker at Telenors norske virksomhet skal være norsk-kontrollert. Dette står i sterk kontrast til statsminister Kjell Mange Bondeviks uttalelser på regjeringens pressekonferanse før helgen der han gjorde det klart at det er hovedkonsernet som skal delprivatiseres, og ikke deler av Telenor.

I budsjettavtalen mellom de tre regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre, heter det at "Regjeringen legger frem forslag i 1999 om delprivatisering og om børsnotering av Telenor".

Dale sier til avisen at det ikke har vært gjennomført diskusjoner i Senterpartiet som gjør det mulig å konkludere slik, og sier at det er nødvendig å ha politisk styring av infrastrukturen i Norge og at det derfor er uaktuelt å selge ut Telenor i Norge.

Han sier at det viktige for Senterpartiet er å sikre like tjenester over hele landet, og at et eierskap i Telenor skal være et verktøy som skal sikre samfunnsinteressene.

Det eneste Dale sier er greit å delprivatisere er Telenors internasjonale aktivitet.

Høyres finanspolitiske talsmann, Per Kristian Foss, sier at det er alt eller ingenting i forhold til budsjettforliket.

- Man kan ta dissens i regjeringen, men alle må stå sammen i et budsjettforlik, sier han.

Telenor bestemte seg for to uker siden å endre organisasjonsstrukturen som deler dagens Telenor International i flere forretningsenheter.

Til toppen