- Ikke fornøyd med aksjekursen

NetCom-ledelsen er ikke fornøyd med aksjekursutviklingen til NetCom. Storaksjonærene står imidlertid fast ved sine aksjeposter.

NetCom-ledelsen er ikke fornøyd med aksjekursutviklingen til NetCom. Storaksjonærene står imidlertid fast ved sine aksjeposter.

- Vi opplever at negative skriverier i media fører til at småaksjonærene i selskapet selger sine aksjeposter, sa Gert Munthe da selskapet la fram sin status etter 3. kvartal.

Han sier at det beste for selskapet er faste langsiktige investorer og ikke småaksjonærer som selger ved den minste krusing i markedet.

Munthe sa at selskapet til stadighet ser på den svenske mobiloperatøren NordicTel som etablerte seg over et år før NetCom lanserte sine mobilprodukter, som noe sammenlignbart med NetCom. - Dette selskapet tjente penger tredje kvartal i år. Dette gjør at vi har forhåpninger om å kunne slå selskapet på tid, noe vi gjør ved å tjene penger i løpet av 1997. Dette er målsetningen, slo Munthe fast.

Største eier i NetCom er Comvik International, som er et datterselskap av den svenske mediekjempen Kinnevik. De tre andre større eierne er Ameritech International, Singapore Telecom og norske Orkla. Tilsammen sitter de fire største aksjonærene med over 3/4 av aksjeporteføljen.

Eierne må nok fremdeles se på at investeringene blir mindre verdt. Ved 14-tiden onsdag ble NetCom-aksjen omsatt for 56 kroner, etter en liten nedgang på 1,50. Dette er betydelig lavere enn kursen ved børsintruduksjonen tidligere i år da NetCom-aksjen ble omsatt for 95 kroner.

10 største aksjonærer i NetCom ASA

Nasjonalitet Andel pr. 30.09.96
1. Comvik International NOR 25,05
2. Ameritech Int. USA 19,74
3. Singapore Telecom Int. SGP 19,74
4. Orkla ASA NOR 11,05
5. Chase Manhatten Bank GBR 2,48
6. KLP NOR 2,36
7. Morgan Guaranty Trus BEL 1,95
8. Royal Bank of Scotla GBR 1,44
9. Morgan Stanley & Co. GBR 1,14
10. Folketrygdfondet NOR 1,09
Til toppen