Ikke redd for høyere tollgrense

Komplett-sjef Eric Sandtrø tror tollgrensen på utenlandspakker blir hevet, men han er ikke redd.

Komplett-sjef Eric Sandtrø tror tollgrensen på utenlandspakker blir hevet, men han er ikke redd.

Det er nå en ny stortingsperiode, noe som øker sjansen for en høyere frigrense for pakker fra utlandet.

I dag styres handel på utenlandske nettbutikker av en grense på 200 kroner. Handler man for mer, må du først betale en tollavgift og så betale moms. Det eneste unntaket er bøker, som det ikke er moms på i Norge.

En rekke andre aktører har flere ganger foreslått å heve 200-kroners-grensen, for den har stått stille siden 1975. Justert for inflasjon skulle den vært på 913 kroner.

Blant de som ønsker å heve grensene til minimum det Posten foreslår, er Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og Samferdselsdepartementet.

Men hensynet til norske næringsliv har gått foran og Stortinget prioriterte aldri saken i denne periode.

Nå er det en ny stortingsperiode og Eric Sandtrø, sjef for Komplett.no, Norges største nettbutikk, tror grensen snart vil bli økt.

– Dette er ulogisk og dumt, men jeg tror det kommer til å skje, politikerne vil tekkes sine velgere, sier Sandtrø. Jeg synes det er underlig at de er så opptatt av arbeidsplasser på Union papirfabrikker, men ikke tenker på alle arbeidsplassene i norske nettbutikker.

En ny tollgrense vil i praksis være en sponsing av utenlandske nettbutikker, mener han.

– Ingen andre land i EU eller Europa har fjernet momsen, påpeker Sandtrø.

Et økt frigrense til for eksempel 1000 kroner vil ramme norske nettbutikker og vanlige norske butikker, er Sandtrøs konklusjon. Det er først og fremst kjøp av CD/DVD er som vil bli billigere, men Sandtrø vil også merke et høyere tak – han selger mye småkomponenter.

Sandtrø er enig i at avgiftene som tollvesenet tar i dag for å behandle småpakker og beregne moms er for høye. Men han mener at det er her man må angripe problemet.

– Man må kutte disse avgiftene og gjøre fortollingen raskere istedenfor å skape et nytt problem for norsk butikker, sier han til digi.no.

Men Komplett-sjefen understreker at han ikke klager på egne vegne.

– Vi har i motsetning til mange andre og alle vanlige norske butikker et lager i Nederland. Vi vil kunne selge varer til under 1000 kroner på Komplett.no og levere dem momsfritt fra Nederland.

Årsaken er at Komplett har butikker i en flere europeiske land og har derfor laget et sentralt europeisk lager i Nederland.

Til toppen