Ikke slipp politikerne på nett

Nettets absurde blanding av demokrati, ytringsfrihet, vold og pornografi, skyldes nettets spontane utvikling uten nevneverdige styringsforsøk fra politikere. Hvor lenge kan dette vare?

Det står å lese i nyeste utgave av det svenske IT-bladet Dagens IT at "Staten vill ta över adresser på Internet"

Smak litt på det.

Staten vil ta over adresser på Internett. Mye av det svenskene gjør ender jo vi også opp med. Gjerne noen år etter at svenskene har prøvet, feilet og forkastet gitte konsept som idiotisk. Det begynner litt forsiktig med offentlig styring og porsjonering av domener, men før eller siden ender det i Stortinget.

Internett på sin side hører ikke hjemme i Stortinget. Nettet er simpelthen en protokoll - TCP/IP - så enkel, briljant, fremsynt, og universell at den - riktignok med endel modifikasjoner - ligger til grunn for dagens Internett med sine millioner av brukere. Nettet er konsekvensen av noen få individers geniale evne til å sette idéer ut i livet for noen titalls år siden. Etter hvert har hundretusenvis av planetens mest kreative, dyktige, oppfinnsomme, handlekraftige og løsningsorienterte mennesker bidratt til å gjøre dette globale nettverk verdifullt.

Ingen av disse er eller var politikere. Ord som kreativ, intelligent, oppfinnsom, handlekraftig og løsningsorientert passer liksom ikke på den typen.

En yrkesgruppe som har brukt 40 år på å få til ny hovedflyplass og likevel greier å sprenge kostnadsrammer, villede både seg selv og folket, og ødelegge miljøet nord for Oslo - fortjener ikke betegnelsen handlekraftig.

En yrkesgruppe som har styrt over en formue av ufattelige proposjoner og likevel kan skilte med et helsevesen i sotteseng - kan ikke kalles dyktig.

En yrkesgruppe som har satt vår fremtid på spill ved å la skolevesenet forfalle, kan ikke kalles verken kreativ eller løsningsorientert.

Det de har greid, er å bygge et tunggrodd, dyrt, omfattende, og minste-felles-multiplum-drevet offentlig vesen som ikke greier å løse fundamentale samfunnsoppgaver. Likevel trenger det offentlige stadig flere folk simpelthen for å holde hjulene i gang, et sterkt bidrag til at det norske arbeidsmarked er støvsugd for arbeidskraft til verdiskapende virksomhet.

Derfor kan vi kan prise oss lykkelige over at politikerne ikke har hatt noe med Internetts utvikling å gjøre. Hadde de hatt dét, ville vi ikke hatt noe Internett. Politikere har som yrkesgruppe liten evne til å unnfange nye idéer, og skulle de komme med noen, mangler de evnen til å gjennomføre dem. Skulle de mot formodning greie å gjennomføre dem, blir det (mye) dyrere og dårligere enn forepeilet.

Nå sitter politikere - ikke bare i Norge - og lurer på hvordan de skal få taket på Internett. Det ligger ikke i deres natur å la noe - som fungerer - være i fred; reguleringsiveren som politisk instinkt er simpelthen for sterk.

Politikernes alibi for å måtte kontrollere Internett er selvfølgelig all styggedommen på nettet, for Internett spiller på hele registeret av menneskehetens gjøren og laden. På Internett får man begge sider av medaljen. TCP/IP er like nøytralt som penger - det skiller verken mellom studenten, barnemishandleren, terroristen eller presten.

Mitt håp og ønske, er at politikerne ikke får taket på Internett. Sensur og kontroll som middel får å beskytte, har gjennom tidene simpelthen vist seg ikke å fungere.

Ytringsfrihet er dyrt - svært dyrt, men jeg tror likevel det er mye billigere enn alternativene. Internett er det beste verktøy menneskeheten har kommet opp med for å ivareta ytringsfriheten på global basis. Jeg håper politikerne innser det og stagger sine instinkter.

Til toppen