Ikke ukjent med dårlig kabel

I to år har Samferdselsdepartrementet kjent til manglende muligheter for reserveveier i telenettet, som blant annet tidligere er beskrevet av Direktoratet for sivilt beredskap og Forsvarets Forskningsinstitutt.

I rapporten påpekes det blant annet at det flere steder i Norge ligger enkle og ikke doble kabler, slik at om ett samband pakker sammen, så rutes trafikken ikke automatisk en annen vei.

Direktør i Direktoratet for sivilt beredskap, Marit Myrvåg sier til Fedrelandsvennen at det i rapporten er beskrevet et betydelig potensiale for forbedring og at det er behov for investeringer på telenettet. Rapporten "Beskyttelse av samfunnet med vekt på offentlig telekommunikasjon" ble overlevert Samferdselsdepartementet i fjor.

- Kabelbruddet i Kristiansand viser at selv mindre feil kan få store konsekvenser, sier hun.

Blant annet ble alle nødnumrene satt ut av drift etter at en fiberkabel ble kuttet i Kristiansand mandag ettermiddag.

Direktoratet for sivilt beredskap har bedt om en orientering om situasjonen fra Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Til toppen