IKT Norge blir vaktbikkje

Deltar i Obama-gruppe om innsyn i statsmakten.

IKT Norge blir vaktbikkje
IKT Norge blir nærmest som en vaktbikkje i rådsarbeidet som skal pushe på for mer innsyn i byråkratiet og politikken. Bilde: Colourbox

IT-bransjen deltar i et nytt uavhengig råd som skal bistå regjeringen i arbeidet med en mer åpen forvaltning. Rådet er en "lokalavdeling" av Open Government Partnership (OGP), som Norge har sluttet seg til.

Det ble opprettet etter initiativ fra USAs president Barack Obama og den offisielle dagsorden er internasjonalt samarbeid for å styrke åpenhet, demokrati, arbeid mot korrupsjon samt bruk av teknologi for å gjøre data tilgjengelig. 65 land deltar i samarbeidet.

Les også: Hemmelig Nav-rapport advarer om ny IT-smell

Sovepute

I rådet sitter Liv Freihow fra IKT-Norge. Hun er direktør for næringspolitikk i interesseorganisasjonen.

Med seg har hun Joachim Nahem fra International Law and Policy Institute og Guro Slettemark fra Transparency International Norge.

– Norge blir sett som et foregangsland innen åpenhet med et sterkt demokrati og en transparent forvaltning. Det er viktig at ikke dette blir en sovepute for oss som nasjon. Mange land har tatt mer ambisiøse skritt mot åpenhet enn Norge de seneste år. Ikke minst er informasjonssamfunnet avhengig av en åpen, transparent forvaltning og tilgang til informasjon, sier Freihow i en pressemelding.

Noen ganger er IKT Norge selv full av hemmeligheter: Hemmelig oppdrag for Apple i to år

Presser på for å frigjøre flere offentlige data. Nå inviterer IKT-Norges Liv Freihow til en nasjonal utviklerkonkurranse i samarbeid med Difi.
Liv Freihow er direktør for næringsutvikling i IKT NOrge og skal delta i det nye rådet som skal bidra til mer åpenhet i statsapparatet.

Skal kunne måles

Rådet skal være bindeledd mellom forvaltningen og det sivile samfunnet i Norge, og er valgt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det skal blant annet gi innspill til handlingsplaner, få med relevante aktører og utveksle kunnskap og erfaringer med andre OGP-aktører internasjonalt. Rådet velger selv hva de vil gi råd og innspill om.

– Vi ønsker å se til at det Norge lover overfor OGP blir konkret og målbart, sier Liv Freihow.

Les også: Klimaforsker fikk hemmelig betalt av fossilindustrien