IKT-Norge og nærings- og fiskeridepartementet enige: Vi eksporterer for lite IT-tjenester

IT-og teletjenester utgjør kun halvannen prosent av total eksport.

IKT-Norge og nærings- og fiskeridepartementet enige: Vi eksporterer for lite IT-tjenester
IT- og teletjenester utgjør bare drøyt halvannen prosent av Norges totale eksport. Illustrasjon: Sarah McDonald Gerhardsen

Selv om vi i Norge liker å anse oss selv som et høydigitalisert land i verdenssammenheng, sto IT- og teletjenester bare for litt over halvannen prosent av Norges eksport i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.