India risikerer underskudd på kompetanse

En strategisk rapport lover sterk IT-vekst i India, forutsatt at utdanningskapasiteten økes radikalt.

En strategisk rapport lover sterk IT-vekst i India, forutsatt at utdanningskapasiteten økes radikalt.

Det internasjonale konsulentselskapet McKinsey og bransjeorganisasjonen for Indias IT-bedrifter, Nasscom, har utgitt en tredje rapport om utsiktene for landets IT-industri.

Prognosene er jevnt over svært positive. McKinsey ser for seg at det globale markedet for utsetting av IT-tjenester tidobles til 300 milliarder dollar innen 2010, og at Indias andel kan øke til 60 milliarder dollar. Slår prognosen til, vil det svare til 7 prosent av Indias forventede brutto nasjonalprodukt det året, og sysselsette mellom åtte og ni millioner årsverk. Det innebærer en gjennomsnittlig årsvekst for landets IT-sektor på 25 prosent.

Utfordringen for Indias regjering ligger i premissene for prognosen. Rapporten slår fast at infrastruktur og utdanningskapasitet må utvikles slik at de kan bære fram denne kolossale veksten.

Ifølge rapporten må det tas spesielle tiltak innen byplanlegging. Man kan ikke satse på at eksisterende byer bare skal utvides. Rapporten anbefaler at man legger opp til mellom 10 og 12 nye urbane strøk i utkanten av eksisterende byer. Hver av disse må omfatte boområder, kontorplass, handelssentre og utdanningsinstitusjoner. Det er der alle de opptil to millioner nyansatte skal leve og arbeide.

Det andre området som krever et krafttak fra myndighetene, er utdanningskapasiteten.

Slik den er i dag, vil underskuddet på kompetanse nå hele 500 000 årsverk innen 2010. Underskuddet fordeles på 150 000 innen generelle IT-tjenester, og 350 000 innen det mer avanserte fagfeltet «business process outsourcing».

Rapporten anbefaler myndighetene å gi IT-bransjen og utdanningsinstitusjonene større spillerom i selv å utarbeide nye fagplaner og definere nye fagfelter.

    Les også:

Til toppen