Indiske Wipro satser på forskning og utvikling

Indiske Wipro sikter utover rutinepreget outsourcing, mot krevende markeder som forskning og utvikling.

Indiske Wipro satser på forskning og utvikling

Indiske Wipro sikter utover rutinepreget outsourcing, mot krevende markeder som forskning og utvikling.

Indiske Wipro er verdens største selskap innen tjenesteutsetting av IT-tjenester. Nå ønsker de å utnytte erfaringene de har gjort seg til å bevege seg mot mer avanserte tjenester.

India nyter godt av globaliseringsbølgen. Det ene selskapet etter det andre setter ut IT-tjenester til indiske selskaper. Arbeidskraften er billig sammenlignet med vestlige lønninger og landet har en solid realfagsutdanning som produserer et stort antall kvalifiserte arbeidstagere hvert år.

Hittil har de indiske selskapene for det meste tatt seg av rutinepregede IT-tjenester og mesteparten av utviklingsprosjektene har vært med utgangspunkt i design utviklet av vestlige selskaper, men nå heves ambisjonene.

Styreformannen i Wipro, Azim Premji, uttalte på en konferanse at Indiske selskaper nå vil begynne å spise seg inn på markedet for forskning og utvikling.

Programvaretjenester vil fortsatt stå for mesteparten av Wipros inntekter, men styreformannen mente at i løpet av de neste årene forventer han at oppdrag innen forskning og utvikling vil utgjøre 40 til 45 prosent av selskapets inntekter.

Erfaringene Wipro og de andre selskapene har gjort seg på utføre rutinearbeidet kommer godt med når de nå satser på mer avanserte tjenester. I tillegg til alle som jobber i India er det også mange indere som har skaffet seg erfaring fra andre land.

I Silicon Valley er indere i ferd med å bli en dominerende faktor. Cirka 70 prosent av alle forretningsplaner som ventureselskaper mottok kom fra gründere med indisk bakgrunn og stadig flere av selskapene har en inder med indisk opprinnelse.

Styreformannen i Wipro tror at inderne har en fordel i at det å være en ingeniør gir høy status, i motsetning til i de vestlige landene.

– I år vil USA utdanne flere sportsterapeuter enn ingeniører, mens i India er ingeniører og leger de mest foretrukne yrkene, uttalte Premji på konferansen Future in Review ifølge Cnet.

I India jobber nå cirka 1,1 millioner indere med tjenesteutsetting og i tillegg har dette skapt ringvirkninger i form av 3,5 millioner andre jobber. Wipro forventer at industrien vil ha en årlig vekst på 27 prosent fremover.

Til toppen