Ingen euro-frykt i Apple

Apple Norge ser ingen problemer i forbindelse med innføringen av euro fra 1. januar 1999.

Euroens inntreden i mange europeiske land fra og med 1. januar 1999 volder ingen ingen bekymring i ledelsen hos Apple Norge. Dette selv om selskapet "kjøper" mange av sine maskiner fra Apples produksjonsfasiliteter i Irland eller det sentrale europeiske lageret i Nederland - land som blir direkte påvirket av euro-innføringen.

- Apple i EU-land som deltar i euro-prosjektet, vil kunne kjøpe og selge varer i euro, men dette får ingen virkning for oss i første omgang, forteller daglig leder i Apple Norge, Nils-Roe Fjørtoft til digi.no/mac.

- Vi er et salgs- og markedskontor for Apple i Norge, med ansvar for å tilby lokal kompetanse til våre forhandlere. All ekstern fakturering gjøres fra Sverige.

Dessuten rapporterer Apple Norge i dollar og kroner, så euroen er foreløpig et ikke-tema for selskapet.

- Mange er ikke klar over det, men vi kjører SAP i Apple, og Apple-kontorer i EU-land som må ta stilling til euroen fra 1. januar, vil gå opp veien for oss. Når dette eventuelt blir noe vi må forholde oss til, kan vi bygge på deres kompetanse, og vi vil nok få en SAP-modul som håndterer euroen.

Til toppen