Ingen IT-bedrifter frykter tjenestedirektivet

Abelia-sjef Paul Chaffey mener det blir helt fjernt for IT-bransjen å kreve beskyttelse.

It-bransjen er helt avhengig av et internasjonalt samspill mener Paul Chaffey.
It-bransjen er helt avhengig av et internasjonalt samspill mener Paul Chaffey.

Abelia-sjef Paul Chaffey mener det blir helt fjernt for IT-bransjen å kreve beskyttelse.

Ap brukte sitt flertall på 10 regjeringsmedlemmer og overkjørte dermed både SV og Sp i striden om EUs tjenestedirektiv.

Ettersom Norge er medlem av EØS vil direktivet automatisk gjelde i Norge, dersom ikke Norge reserverer seg. Norge har aldri før anvendt reservasjonsretten.

SV og SP varslet at de ønsker å bruke EØS-avtalens mulighet til å reservere seg mot direktivet, og tok dissens på det.

De er bekymret for at direktivet vil undergrave arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår og svekke kampen mot sosial dumping.

Abelia-sjef og tidligere SV-politiker Paul Chaffey er bekymret over holdningen og stiller seg fullstendig uforstående til utspillet.

- Vi har ikke noe valg og jeg er forundret over at SV tør å komme med et slikt uspill som kan få store konsekvenser for EU-samarbeidet og EØS-avtalen, sier Chaffey til digi.no.

I alt 677 medlemsbedrifter er i dag tilsluttet Abelia. Chaffey hevder at ingen av IT-bedriftene har flagget at de frykter tjenestedirektivet vil påføre dem noen uheldige konsekvenser.

Tvert imot.

- 70 prosent av vår økonomi og sysselsetting er tjenester. Kompetanse er helt nødvendig for IT-bransjen som vi må bygge på utfra internasjonale forbindelser, understreker Chaffey.

Målet med tjenestedirektivet er å gjøre det lettere å handle på tvers av landegrensene som Chaffey mener er helt nødvendig for en sunn økonomi og som vil gi større rom for stordriftsavtaler.

Chaffey mener det blir helt fjernt for IT-bransjen som har et lite hjemmemarked å kreve beskyttelse. IT-bransjen lider allerede av en knapphet på hoder. En bedriftsundersøkelse gjort av NAV i mars avdekker at bransjen er i underskudd på 3.750 IT-folk. IKT-Norge strekker seg enda lenger og hevder underskuddet kan være opptil 5.000.

Chaffey frykter at Norge kan miste kontrakter hvis de ikke får være med i den internasjonale konkurransen.

- Tjenestedirektivet vil medvirke til at IT-bedriftene blir sterkere og dyktigere og bedre i stand til å tåle endringer, mener Chaffey.

IT-bransjen har lenge satt ut IT-tjenester til lavkostland i Asia og Baltikum. Dette har ikke påvirket sysselsettingen, men derimot gitt bedre økonomi, flere stillinger og mer aktivitet, presiserer Paul Chaffey.

Også bransjefolk digi.no har snakket med understreker det samme. Kjell Rusti i Steria Norge og Haakon Ultveitmo i Nova IT har uttalt til digi.no at de har ingen tro på at tjenestedirektivet vil medføre noen endringer i dagens situasjon.

Til toppen