Ingen synergier i Visma

Det finnes ikke synergier mellom de ulike forretningsområdene i Visma, og oppsplitting av selskapet er fullt mulig, sier administrerende direktør Øystein Moan til digi.no.

Det finnes ikke synergier mellom de ulike forretningsområdene i Visma, og oppsplitting av selskapet er fullt mulig, sier administrerende direktør Øystein Moan til digi.no.

Etter at Visma nær avgikk ved døden i 1997 er selskapet nå delt opp i tre ulike enheter: Visma Business, Visma Marine og Visma Logistics.

- Styret prøvde å finne synergier mellom de ulike delene av Visma i fjor. Det fant vi ikke, derfor er selskapet nå i realiteten tre ulike selskap, med et børsnotert holdingselskap som eier. Du kan si at selskapet i dag er oppsplittbart, poengterer Øystein Moan.

- Hvilke hovedutfordringer ser du i inneværende år?

- Vi skal sørge for at de ulike delene alle blir veldrevne enheter, dernest ønsker vi å være med i den restruktureringen som skjer i det nordiske IT-markedet.

- Er du komfortabel med markedets forventninger til resultatene for 1998?

- Det ser ut til at markedet forventer 30-40 millioner kroner i overskudd. Det er tøft, men realistisk. Et resultat på 30 millioner kroner er bra.

- Christian Thommesen i PC-Systemer har uttalt at enkelte andre programvareselskap er grovt overpriset i forhold til PC-Systemer. Hva tror du om det?

- Jeg ser ikke noen grunn til å kommentere den uttalelsen, men det er verdt å merke seg at Visma og PC-systemer i det siste har hatt omtrent samme børsverdi. Visma Business i Norge alene har omtrent samme omsetning og resultat så langt i år som hele PC-Systemer.

- Men Visma Business i Sverige går ikke spesielt bra!

- Nei, vi tapte tre millioner kroner der i første kvartal, og taper vel omtrent det samme i andre kvartal. Mot slutten av året skal vi klare å gå i null måned for måned.

Visma Marine annonserte fredag at selskapet vil inngå et produkt- og markedsføringsamarbeid med Shipnet A/S.

- Er dette samarbeidet et resultat av at du har forsøkt å kjøpe Shipnet, Moan?

- Jeg har ikke inntrykk av at selskapet er til salgs.

Softnet Group (ex. GPI) som eier både Shipnet A/S og DocNet A/S har tidligere varslet at de ønsker å børsnotere Shipnet A/S i løpet av 1998.

- I hvor stor grad har dere overlappende kundebase med Shipnet A/S?

- Jeg regner med at cirka en tredel av vår kundebase overlapper med Shipnet A/S. Produktene er komplementære ved at Shipnet leverer administrasjonssystemer, mens vi leverer systemer for vedlikehold og innkjøpsplanlegging. Systemene fra Visma Marine og Shipnet kan også til en stor grad integreres i hverandre.

Øystein Moan mener at Visma Marine i dag har en 40 prosent markedsandel i sitt marked. Han ser et meget stort potensial for selskapet de nærmeste årene.

- Shipping-sektoren står foran den samme IT-revolusjonen vi har sett i industrien de senere årene. Det åpner for en meget kraftig vekst i markedet. Det er bare ett av fire skip som i dag bruker den typen systemer vi leverer. Samtidig som bransjen gradvis ser økonomiske gevinster i bruk av IT, opplever vi at kravene til rapportering og kvalitetssikring blir stadig høyre i shippingnæringen, også det driver behovet for IT-systemer, understreker Moan.

Til toppen