- Ingen tegn til at veksten avtar

Administrerende direktør Arne Græe i Tandberg Television ser ingen grunn til at veksten i resultatene skal avta med det første.

- Dere hadde ingen vekst i driftsresultatet mellom fjerde og første kvartal og omsetningen gikk faktisk ned. Hvordan forklarer du det, Græe?

- Vi hadde et meget sterkt fjerde kvartal, noe som delvis skyldes sesongmessige svingninger, men også at vi har kommet oss opp på et meget høyt nivå.

- Fra fjerde kvartal 96 til første kvartal 97 var det en vekst i omsetningen på ti prosent, det tilsier vel at de sesongmessige svingningene ikke trekker helt i den retningen?

- Jeg tror det mer har sammenheng med at vi det siste året har etablert oss på et nytt og høyere nivå, samt utslag på enkeltordre i de ulike kvartalene.

- Vi ser at dere nå har en vekst i resultatene på rundt 50 prosent fra kvartalene året før. (q4 +43 prosent og q1 +52 prosent, red.anm.). Regner du med å kunne opprettholde denne veksten i resultatene også i fremtiden?

- Vi har en resultatgrad som forventet. Jeg ser ingen tegn til at den vil endre seg.

- Du hentet inn 226 millioner kroner i løpet av meget kort tid for vel en måned siden. Det blir ikke store avkastningen av å la dem stå i banken?

- Nei, men vi har nå heller ikke tenkt å la dem brenne i lommen. Utover det vil jeg ikke kommentere hva vi skal bruke pengene til annet enn å gjenta at vi har sagt at vi skal vokse sterkt gjennom oppkjøp. Det betyr likevel ikke at vi lar oss stresse til å foreta disposisjoner vi ikke ser som forretningsmessig forsvarlige.

Til toppen