Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Inn­­drag­ningen av popcorn-time.no blir stående

Illustrasjon.
Illustrasjon. Montasje: digi.no (popcorn-time.no før og etter beslag)

I avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett slås det fast at domenenavnet popcorn-time.no skulle inndras til fordel for statskassen. Nå har Høyesterett forkastet anken fra den registrerte innehaveren av bruksretten – Imcasreg8.

Høyesterett kom til at informasjonen på popcorn-time.no rammes av straffebestemmelsen mot medvirkning til krenkelse av opphavsrett. Retten støtter ikke innvendingen om at en inndragning vil være en krenkelse av ytringsfriheten.

Les også

Popcorn-time.no er et nettsted som inneholdt lenker til andre nettsteder hvor programmet Popcorn Time kunne lastes ned, samt nedlastingsinstruksjoner og annen informasjon. Popcorn Time og varianter av det brukes i stort omfang til fildeling av filmer og TV-serier som ulovlig er lagt ut på internett, noe som påfører rettighetshaverne betydelige tap, heter det i et sammendrag fra Høyesterett.

Rettspraksis.no har mer informasjon om selve dommen her »